Årshjul Sjetne Fotball

Sjetne Fotball har laget et årshjul for aktiviteter gjennom året. Dette har vi gruppert i tre: Aktiviteter vi selv har ansvar for, det har svart fargekode. Frister og datoer vi må huske på har rød fargekode. Aktiviteter i regi av NFF Trøndelag, har lilla fargekode.

På mobil? Klikk for å åpne i egen leser