Dommerutvikling

- oppdatert desember 2020


Dommeren er helt avgjørende for at kampen kan spilles.  I Sjetne Fotball er dommere en sidestilt utøver med spilleren, og klubben skal rekruttere og motivere for å ha flest mulige, og best mulige, dommere. I Sjetne Fotball har vi en egen dommeransvarlig til  lede dette arbeidet. 

Dommeransvarlig har ansvar for klubbens dommere, og rapporterer til sportslig leder. I Sjetne Fotball deltar dommeransvarlig på møtene i sportslig utvalg der dommerrekruttering og oppfølging av dommerne er jevnlig tema. Instruks for dommeransvarlig er beskrevet i Klubbhåndboka.

Rekruttering
Vi rekrutterer ved å invitere og informere 13-åringene i Sjetnemarka og Kroppanmarka til klubbdommerkurs, ettersom de fra og med 13-årsalderen kan dømme kamper i de yngste barnefotballklassene.

Dommeransvarlig arrangerer og holder kurset før seriestart om våren . Kurset arrangeres delt for gutter og jenter, og vi koordinerer tidspunktet for kursene i forhold til andre aktiviteter som vi vet ungdommene er opptatt med for å tilpasse det best mulig. Spillerne på Sjetnes 13-årslag får personlige invitasjoner. Vi ønsker høyest mulig deltakelse i starten. 

Oppfølging
Etter klubbdommerkurs blir dommerne tildelt kamper på sonekveldene vi i Sjetne arrangerer for 6-9 åringene. Da spilles det på flere småbaner parallelt og dommerne dømmer flere kamper på èn kveld. Her følger dommeransvarlig opp hver sonekveld, og skaper en trygghet den første sesongen. 

Neste sesong starter klubbdommerne å dømme 7er kamper, som spilles enkeltvis fordelt utover uka. Her blir dommerne fulgt opp av klubbens rekrutt- og kretsdommere. Det at de eldre dommerne følger opp de yngre har utviklet seg gjennom flere år og har skapt en fin kultur for oppfølging i klubben. Når dommerne blir rekruttdommere vet de allerede at de skal følge opp de yngre klubbdommerne, fordi de jo selv fikk oppfølging da de selv var yngst.

Når klubbdommerne går rekruttdommerkurs, følges de mer over av NFF Trøndelag. Men vi i Sjetne prøver å sette opp en av klubbens kretsdommere som fadder, for at de skal få med seg en ekstra trygghet på veien videre.

Kurs og møteplasser
Klubbdommerkurs arrangerer, som nevnt, Sjetnes dommeransvarlig før sesongstart. De som ønsker det får tilbud om å ta rekruttdommerkurs, normalt skjer det etter to sesonger som klubbdommer. NFF Trøndelag arrangerer rekruttdommerkurset på høsten/vinteren, og utøverne får praksis under Malvik Cup.

Vi har årlige samlinger for alle dommere. Samlingene har et faglig og sosialt innhold. Eksempel på faglig innhold kan være eksterne dommere som besøker oss, og dommere som har utviklet seg og opplevd mye positivt gjennom å dømme fotball. Møtene er også en fin arena for dommerne å møtes der de kan ta opp egne erfaringer.

Dommerne i Sjetne oppmuntres også til å delta på ulike cuper for å få mer erfaring, men også for å spleises mer sammen med andre i miljøet.

På samme måte er det viktig at Sjetnes dommeransvarlig er deltaker på samlinger i regi av NFF Trøndelag for å øke sin kompetanse og bygge nettverk og relasjoner til de i tilsvarende roller i andre klubber.

Utstyr og trening
Rekrutt- og kretsdommer i Sjetne signerer en avtale med klubben, hvor dommeren blant annet forplikter seg til å dømme et minimum av kamper i regi av NFF Trøndelag. For dette mottar gir Sjetne dommerutstyr etter gjeldende satser. 

Dommere i Sjetne oppfordres til å delta på trening i regi Trøndelag fotballdommerlaug.