Spillestil i Sjetne

- oppdatert juli 2019

I Sjetne Fotball skal alle lagene prøve å ha en mest mulig lik spillestil. Det er viktig at vi har like prinsipper om spillestil da dette skal gi en rød tråd i utviklingsplanene for de ulike årskullene. Målsettingen er at ingen spillere i Sjetne skal lære ferdigheter på et nivå som de senere må avlære eller ikke får bruk for. En felles spillestil og rød tråd i utviklingsplanene vil også gjøre det enklere for trenere å planlegge og gjennomføre gode fotballøkter. Dette vil også forenkle samarbeid mellom kull og gjøre det enklere for spillere som hospiterer til å kjenne seg igjen i måten vi spiller på.

Hovedprinsipper

 • I Sjetne ønsker vi å utvikle fotballspillere - vi ønsker å spille fotball, ikke sparke fotball.
 • Vi ønsker å spille ballbesittende (men ballbesittelse har ingen verdi i seg selv), og at ballen skal gå hurtigst mulig langs bakken.
 • Vi ønsker å bruke bredden på banen (vi har Norges smaleste bane) 
 • Vi angriper og forsvarer oss som et lag, dvs. at alle er angripere når vi har ballen og alle er forsvarere når motstander har ballen. 
 • Vi skal tørre å spille med risiko. Det å gjøre feil er akseptert, men vi skal alltid prøve å rette opp egne feil. Det er lov å miste ballen, men ikke å gi den bort. 
 • Vi ønsker å ha en førende spillestil både med og uten ball, og i både forsvar og angrep. Dette skal være en gjennomgående stil i klubben.
 • Vi skal ha en soneorientert tilnærming til forsvarsspill.
 • Vi ønsker å bruke en angripende, offensiv, og underholdende spillestil. Dette kan innebefatte ulike formasjoner.

 

Laget i angrep 

Angrep når motstanderen er etablert forsvar (har mesteparten av sine spillere mellom vår ballfører og sitt mål) 

 • Keeper skal sette i gang kort til: Midtstopper - Sideback - Sentral 
 • Vi skal tørre å ha med halvparten av forsvarsspillerne i angrep.
 • Vending av spill når rom oppstår motsatt. Dette gjelder både i frispilling bakfra og under angrep på motstanders banehalvdel.
 • Vi ønsker at ballen i hovedsak skal gå fra ledd til ledd. Dvs at vi spiller fra forsvar via midtbane til angrep. Vi ønsker også at ballen skal gå i vinkler, slik at vi får trekantspill.

Angrep når motstanderen mister ballen til oss på vei fremover (vi får overgang mot uetablert forsvar hos motstanderen)

 • Omstilling - Skape bredde og pasningsalternativer så raskt som mulig.
 • Holde ballen sentralt så lenge som det er fornuftig. Ballfører utfordrer med tempo og sikker føring, venter på press før ballen slippes.
 • Tempo i bevegelser og ballbehandling.
 • De som ikke har ball må prøve å gjøre seg spillbar og ledig, og være i bevegelse.

Laget i forsvar 

Slik skal vi spille når vi har etablert et forsvar (vi har mesteparten av spillerne våre mellom motstanders ballfører og vårt mål) 

 • Aggressivitet i 1.F. jobbingen - Kroppskontakt er ikke farlig!!
 • Sideforskyving og komprimering (våre spillere som er lengst borte fra ballen skal trekke nærmere motstanders ballfører for å tette igjen rom)
 • Vi leder motstanders ballfører inn i banen og inn mot våre spillere.
 • Unntaket er når vi er på siste 1/3 på egen banehalvdel. Da skal vi lede motstanders ballfører ut mot sidelinjen, og bort fra farlig sone foran eget mål.
 • 2.F. overtar press ved behov og er våkne i forhold til å bryte pasninger.
 • 3.F skal være våkne på farer i banen, dette gjelder spesielt bakrom og rom motsatt

Forsvar- i ubalanse (overgang)

 • Etablere en forsvarsfirer sentralt (trenger ikke være forsvarsrekka), deretter press på ballfører.
 • Etablere 2.F og til slutt 3.F