Trenerkompetanse i Sjetne Fotball

- oppdatert januar 2021

Foreldrene er bærebjelken i det sportslige arbeidet i Sjetne Fotball, og vi rekrutterer nesten utelukkende trenere og lagledere fra foreldregruppa for våre aldersbestemte lag. Noen har fotballerfaring selv, andre har ikke det, men har andre ferdigheter og kompetanse. Alle er viktige for å drive en god fotballaktivitet for barn og ungdom i klubben vår. 

I Sjetne Fotball ønsker vi treninger preget av god kvalitet, med høy aktivitet og øvelser som er fotballspesifikke. For å få til dette må vi i Sjetne arbeide med å motivere trenerforeldre til å heve kompetansen sin som fotballtrener. I Sjetne Fotball ønsker vi at våre trenere gjennomfører trenerkurs i regi av Fotballkretsen (NFF Trøndelag), og skal arbeide aktivt for at flest mulig av våre trenere gjennomfører et, eller flere, av kursene som tilbys av NFF. Vi står selv ofte som kursarrangør av ulike delkurs av Grasrottreneren i samarbeid med NFF Trøndelag.

Sjetne Fotball følger NFF Trøndelags krav til trenerkompetanse for Kvalitetsklubb på nivå 1, et nivå Sjetne har som ambisjon å tilhøre. Fra 2021 er disse følgende:

BARNEFOTBALL (6-12 år):

  • Aldersgruppe 6-8 år. Minimum en trener pr 12. spiller pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanning
  • Aldersgruppe 9-10 år. Minimum en trener pr lag pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 og 2 i Grasrottrenerutdanning
  • Aldersgruppe 11-12 år. Minimum en trener pr lag pr kjønn som har gjennomført delkurs 1-3 i Grasrottrenerutdanning

UNGDOMSFOTBALL (13-19):

  • Minimum en trener pr lag per kjønn som har gjennomført hele Grasrottrenerutdanningen 

Sportslig Utvalg vil følge opp at lagene i Sjetne Fotball oppfyller våre målsettinger om god kompetanse på alle årstrinn. Dette gjøres årlig. Lag som ikke oppfyller målsettingen på trenerkompetanse skal i samarbeid med klubben lage en plan for kompetanseheving.