Verdier og holdninger

- oppdatert juli 2019

I Sjetne Fotball skal alle som har lyst til å spille fotball få tilbud om det, derfor er vår visjon: Fotball for alle! Sjetne Fotball ønsker å gi fotballopplæring i et miljø som er humørfylt, trygt og inkluderende. Vi ønsker et miljø med engasjerte voksne som bryr seg om ungene, og som bidrar til at unger og ungdom opplever at de både blir sett, hørt og tatt på alvor.

Alle skal oppleve at kamp og trening er morsomt, vi bygger klubbkulturen vår basert på samhold. Trygge unger trives og utfolder seg. Det å mestre, prøve noe nytt, ta en utfordring, slå sin første pasning, for ikke snakk om å score sitt første mål – det utløser glede og engasjement! Trivsel skapes i et trygt miljø sammen med følelsen av mestring.

I barnefotballen er leken og det sosiale viktigst. I ungdomsfotballen teller resultatene mer for noen, mens andre har fortsatt fellesskapet med kompisene som den viktigste motivasjonsfaktoren. I Sjetne Fotball er alle som vil delta like viktige. Frafallet i ungdomsfotballen er en langt større utfordring for aktivitetene våre, enn at noen spillere ikke er på et «høyt nok» ferdighetsnivå. Seniorsatsingen i Sjetne følger det samme fundamentet som barne- og ungdomsfotballen. Dette siden klubben ønsker at flest mulig av de guttene og jentene som har spilt for Sjetne i barne- og ungdomsfotballen også ønsker å spille seniorfotball i Sjetne.


Hos oss er bredde og topp gjensidig avhengig av hverandre:

Flest mulig, lengst mulig gir best mulig resultat.