5 - Økonomi

Revidert: 01.12.20. Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2021

5.1 Medlemskontingent Sjetne IL
Alle som spiller fotball i Sjetne Fotball skal være medlem av Sjetne Idrettslag. Aktive utøvere som i løpet av året fyller 18 år og eldre må ha eget medlemskap, og kan ikke inngå i familiemedlemskap. For spillere er dette spesielt viktig, da de ved skader ellers ikke vil være dekket av forsikringer gjennom idrettslaget (se punkt 5.5).

Alle lagledere og tillitsvalgte i Sjetne Fotball må også være medlemmer i Sjetne IL. Vi oppfordrer her til bruk av familiemedlemskap. For satser for medlemskontingent i Sjetne IL, se her. Faktura sendes via e-post en gang årlig. Ved spørsmål vedrørende medlemskapet kontakt daglig leder i Sjetne IL.

5.2 Treningsavgift Sjetne Fotball
Alle spillere skal betale treningsavgift til Sjetne Fotball. Treningsavgiften faktureres en gang pr. år (mars/april) og treningsavgiften må være betalt innen forfall for å kunne delta på treninger, kamper og turneringer. Spillere som ikke har betalt avgiftene sine til Sjetne Fotball vil ikke være satt spilleberettiget i FIKS, og de er dermed ikke tilgjengelige for lagleder i kamp. Blir de likevel benyttet i kamp må laget påregne bøter og poengtrekk av NFF Trøndelag, eller i den turneringen de deltar i. Bøter for bruk av ikke spilleberettiget spiller må det enkelte lag selv ta ansvar for.

Dersom det er behov for å få oppdelt treningsavgiften i flere rater så er vi behjelpelige med det. Ta kontakt med daglig leder. Faktura for treningsavgift blir sendt ut på epost til ansvarlig foresatt eller spiller (seniornivå), det er derfor viktig at riktig epostadresse på den som skal motta faktura ligger i Rubic, som er Sjetne ILs medlemsregister.

Spillere som har foresatt som er trener i Sjetne Fotball gis moderasjon i treningsavgiften. Vi gir inntil fem slike moderasjoner pr årstrinn. Alle betaler full treningsavgift, men denne refunderes tilbake til de med treneransvar etter følgende sats:

Aldersklasse t.o.m. 12 år – 50 prosent av treningsavgift refunderes
Aldersklasse 13 år og over – 100 prosent av treningsavgift refunderes

5.2.1 Fritak fra treningsavgift:

Alle skal få være med i Sjetne IL! Det betyr at alle barn og ungdom opptil 16 år, skal få drive med idrett uansett familiens økonomi. Sliter du med å betale medlems- og treningsavgiften, så finner vi derfor alltid en løsning på det sammen med deg. Ta kontakt med daglig leder.

5.2.2 Hva går treningsavgiften til?
Treningsavgiften er den største inntektskilden i Sjetne Fotball. I tillegg kommer inntekter bl.a. fra dugnader, arrangementer, offentlige tilskudd og sponsorer. Sjetne Fotball er helt avhengige av at treningsavgiftene blir betalt for å kunne opprettholde den ønskede aktiviteten for alle lagene. 

Treningsavgiftene går blant annet til å dekke:
• Drift og vedlikehold av Sjetne kunstgress, Okstad kunstgress og leie av TOBB Arena Sør i tillegg til vinterleie av eksterne baner.
• Leie av TOBB-hallen
• Kretskontingenter til NFF Trøndelag
• Kostnader til dommere
• Utstyr
• Trenerkurs/andre kurs

5.3 Refusjon av utgifter

Alle innkjøp gjort av medlemmer skal være forhåndsgodkjent av leder i Sjetne Fotball, eller daglig leder. Sjetne Idrettslag har felles rutiner for tilbakebetaling av slike utlegg. 

Utgifter refunderes ved å bruke dette skjemaet.

5.4 Lagskonto

Alle lag får tildelt en bankkonto, som disponeres av lagets økonomiansvarlige, og denne danner grunnlaget for lagsregnskapet. Alle transaksjoner må dokumenteres to ganger i året (juli/januar). Alle økonomiansvarlige for lag i Sjetne Fotball kontaktes av daglig leder med info om rutiner.

5.5 Forsikringer
Alle som har betalt sine avgifter til Sjetne IL er dekket av Norges Fotballforbunds kollektive forsikringsavtaler.

NFF tilbyr også en utvidet forsikring, for den som ønsker det. Priser og vilkår finner du i linken over.

5.6 Dugnader

I Sjetne Fotball er det ulike faste dugnader hvert år. En del er knyttet til driften av idrettsanleggene våre, som tilsynsvakter i TOBB-hallen eller vedlikehold og rydding på Sjetne kunstgress, og Okstad kunstgress. Andre dugnader er økonomiske dugnader for klubben, som Sigdal Cup og varetelling.

Nå utvider vi også og fornyer Sjetne kunstgress. I den forbindelse trenger vi mer penger, og er nødt til å ha ulike dugnader for å styrke egenkapitalen. I løpet av høsten 2021 skal vi selge en ny runde med Bambusasokker til dette formålet.