1 - Innledning

Revidert: 01.09.2019 Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2020

Alle skal oppleve at kamp og trening er morsomt, vi bygger klubbkulturen vår basert på samhold. Trygge unger trives og utfolder seg. Det å mestre, prøve noe nytt, ta en utfordring, slå sin første pasning, for ikke snakke om score sitt første mål - utløser glede og engasjement! Trivsel skapes i et trygt miljø sammen med følelsen av mestring.

I barnefotballen er leken og det sosiale viktigst. I ungdomsfotballen teller resultatene mer for noen, mens andre har fortsatt fellesskapet med kompisene som den viktigste motivasjonsfaktoren. I Sjetne Fotball er alle som vil delta like viktige. Frafallet i ungdomsfotballen er en langt større utfordring for aktivitetene våre, enn at noen spillere ikke er på et «høyt nok» ferdighetsnivå. Hos oss er bredde og topp gjensidig avhengig av hverandre – Flest mulig, lengst mulig gir best mulig resultat.

Sjetne Fotball skal være ”klubbstyrt”, det vil si at alle som er involvert i lagene i klubben er forpliktet til å kjenne til Sportsplanen og Klubbhåndboka, og drive aktivitetene ut fra disse retningslinjene. Sportsplanen er Sjetne Fotballs viktigste dokument, og skal gi en rød tråd for all fotballaktivitet i klubben.