Instruks trening Covid-19 TOBB-hallen Sjetne IL

Oppdatert 24 mars 2021

Dette reglementet gjøres gjeldende for ethvert lag/gruppe som skal ha trening i TOBB-hallen Sjetne IL. Reglementet anses som akseptert når man entrer anlegget i forbindelse med trening. De forskjellige idrettene ved sine trenere og lagledere må forholde seg til helsemyndighetenes føringer, Norges idrettsforbund og særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF. Brukere av hallen er ansvarlige for at smittevernsrådene følges.

 

Trening i TOBB-hallen Sjetne IL

    Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. Ordinær treningsaktivitet internt i klubber og lag kan gjennomføres.

    Trenere kan ha funksjoner i flere lag, men dette fordrer at man klarer å holde 2 meters avstand. 

    Hvis et lag kommer i en situasjon der en eller flere spillere havner i karantene, anmodes laget om å ikke delta i treninger før smittesporing er avklart. Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.

    Anbefaling om å bruke munnbind til og fra trening i idrettshallen. Dette gjelder de født i 2008 og eldre. Trenere anbefales til å bruke munnbind under treningen. 

    Trener/lagleder skal registrere oppmøte i hallen (loggbok tilsynsvakt) og selv holde oppmøteprotokoll. Bruk Rubic, da har admin oversikt også.

    Alle brukere av hallen vasker hender ved inn-/utgang i hallen. Alternativt Antibac som er plassert i hallen.

    Alle lag må desinfisere mål, benker og bord/sekreteriat etter trening. Treningsgruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i henhold til særidrettens retningslinjer. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort utstyr på plass etter bruk.

    Idrettshallen holdes låst til enhver tid og tilsynsvakten slipper treningsgruppene inn/ut av hallen ved start/slutt.

    Overlapping mellom treninger. Her må man være fleksible og avslutte treningen slik at man er ferdige til neste lag sin treningstid begynner. 

  • Lag som skal begynne treningen skal starte denne presis og de bør møte opp senest 10 minutter før treningen begynner i garderoben.
  • Lag som er ferdige med trening må avslutte slik at de er ferdige og ute av hallen til neste gruppe begynner.

    For å unngå at mange møtes i gangen mellom treninger gjør vi det slik:

  • Lag som skal begynne på trening skal bruke garderobe til å gjøre seg klare, klær skal fra kropp til bag og omvendt. I utgangspunktet brukes garderobe 3 og 4, men 5 og 6 kan brukes ved behov. 
  • Lagleder/trener må desinfisere benkene i garderoben når laget har gått til hallen (finnes hos tilsynsvakt).
  • Lag som er ferdige med trening må gå rett fra hallen og ut, det betyr at de må avslutte tidsnok til å rydde, ta på seg mere tøy og gå ut av hallen.
  • Når trener for laget som starter treningen ser at hallen er tom gir han/hun beskjed om at laget sitt kan komme ut i hallen.

    Hold deg hjemme hvis du er syk og har symptomer som hoste, halsvondt, hodepine etc.

    Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.

    For trening er hallen kun tilgjengelig for faste treningsgrupper, på inntil 20 personer. For skolebruk er hallen tilgjengelige for skolens kohorter, og samarbeidende kohorter, i følge med undervisningspersonale.

    Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg i hallen samtidig.  Det er da en forutsetning at treningsarealet er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. For eksempel kan det være trening både i aktivitetsrommet og i idrettshallen samtidig. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det bør til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene.

    Barn og unge kan fortsatt delta i sin definerte treningsgruppe, i tillegg til sine sosiale kontakter per uke. Samtidig oppfordrer regjeringen til at alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad.

    Hospitering er ikke tillatt i denne perioden. 

    Trondheim kommune anmoder barn og unge under 20 år om å begrense deltagelsen i antallet organiserte idrettsaktiviteter fremover.

    En av foreldrene kan følge barn som er med på ABI trening i kullene 2014-2016 inn i anlegget for hjelp med omkledning og kan være til stede som tilskuer i hallen. Foreldre må bruke munnbind mens de venter på tribunen.


Garderober

• Det er garderobe 3 og 4 som skal brukes i utgangspunktet, men 5 og 6 kan brukes ved behov.

• Ny gruppe kan bruke garderober for å skifte om, tøy skal gå rett fra kropp til bag og omvendt. Knagger og benker skal ikke brukes til å legge/henge tøy på. Skift om, pakk bagen og ta med bagen inn i hallen. 2-meter regel gjelder her også, bruk flere garderober for å ha god avstand hvis nødvendig. Gå rett fra garderobe til hall når det er klart i hallen, vent på beskjed fra trener.

• Lagleder/trener må bruke desinfekjon på benker, knagger samt andre berøringspunkter og overflater i garderobe som er brukt til å skifte i. 

• Fogger kan brukes, står hos tilsynsvakt. Sett tilbake etter bruk.

• Desinfeksjon oppbevares til tilsynsvakt slik at den ikke forsvinner, sett tilbake etter bruk.

 


 


 

 

 

 

 

Levert av IdrettenOnline