Instruks trening Covid-19 TOBB-hallen Sjetne IL

 

Oppdatert 18.10.2020

 

Dette reglementet gjøres gjeldende for ethvert lag/gruppe som skal ha trening i TOBB-hallen Sjetne IL. Reglementet anses som akseptert når man entrer anlegget i forbindelse med trening. Det vil være det enkelte lag/gruppe og deres foresatte/ansvarlige som sørger for at alle punkt i dette reglementet og gjeldende smittevernveileder følges. Vi oppfordrer sterkt til at alle tar individuelt ansvar slik at vi kan opprettholde en trygg aktivitet i TOBB-hallen Sjetne IL.

Trening i TOBB-hallen Sjetne IL

• De forskjellige idrettene må forholde seg til helsemyndighetenes føringer, Norges

idrettsforbund og særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art,

tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer

gitt fra NIF. Brukere av hallen er ansvarlige for at smittevernsrådene følges.

• Trener/lagleder skal registrere oppmøte i hallen (loggbok tilsynsvakt), selv holde

oppmøteprotokoll og ta vare på navnelisten for hver trening med telefonnummer i 10 dager.

• Alle brukere av hallen vasker hender ved inn-/ utgang i hallen. Alternativt Antibac som er plassert i hallen.

• Treningsgruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i

henhold til særidrettens retningslinjer. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å

rydde rengjort utstyr på plass etter bruk.

• Overlapping mellom treninger. Her må man være fleksible og avslutte treningen slik at man er ferdige til neste lag sin treningstid begynner.

✓ Lag som begynner trening skal starte denne presis.

✓ Lag som er ferdige med trening må avslutte slik at de er ferdige og ute av hallen til neste gruppe begynner.

• For å unngå at mange møtes i gangen mellom treninger gjør vi det slik:

✓ Lag som skal trene bruker garderobe 3 og 4 til å gjøre seg klare, klær skal fra kropp til bag og omvendt.

✓ Lagleder/trener må desinfisere benkene i garderoben når laget har gått til hallen (finnes hos tilsynsvakt).

✓ Lag som er ferdige med trening må gå rett fra hallen og ut, det betyr at de må avslutte tidsnok til å rydde, ta på seg mere tøy og gå ut av hallen.

✓ Når trener for laget som starter treningen ser at hallen er tom gir han/hun beskjed om at laget sitt kan komme ut i hallen.

• Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets

retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser.

• Hold avstand og vis hensyn.

Retningslinjer for Sjetne IL i forhold til COVID-19

• Hold deg hjemme hvis du er syk og har symptomer som hoste, halsvondt, hodepine etc.

• Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.

• Barn og ungdom som ikke har trening skal ikke oppholde seg i hallen. • Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er slik at gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette innebærer også at aktiviteten bør organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det bør til enhver tid være minst 2 meters avstand mellom gruppene. • Breddeidretten for voksne over 20 år er åpnet for normal trening for fase 1 med utgangspunkt i idrettens faseinndelte gjenåpningsprosess.

Garderober

• Det er kun garderobe 3 og 4 som skal brukes i utgangspunktet.

• Ny gruppe kan bruke garderober for å skifte om, tøy skal gå rett fra kropp til bag og omvendt. Knagger og benker skal ikke brukes til å legge/henge tøy på. Skift om, pakk bagen og ta med bagen inn i hallen. 1-meter regel gjelder her også, bruk to garderober for å ha god avstand hvis nødvendig. Gå rett fra garderobe til hall når det er klart i hallen, vent på beskjed fra trener.

• Lagleder/trener må bruke desinfekjon på benker, knagger samt andre berøringspunkter og overflater i garderobe som er brukt til å skifte i. Desinfeksjon finners hos tilsynsvakt.

• Alternativt kan fogger brukes, den står på tribunen helt til høyre. Sett tilbake etter bruk.

• Desinfeksjon oppbevares til tilsynsvakt slik at den ikke forsvinner, sett tilbake etter bruk.

 

 


 


 

 

 

 

 

Levert av IdrettenOnline