Instruks trening Covid-19 TOBB-hallen Sjetne IL

Oppdatert 16.april 2021

Dette reglementet gjøres gjeldende for ethvert lag/gruppe som skal ha trening i TOBB-hallen Sjetne IL. Reglementet anses som akseptert når man entrer anlegget i forbindelse med trening. De forskjellige idrettene ved sine trenere og lagledere må forholde seg til helsemyndighetenes føringer, Norges idrettsforbund og særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer gitt fra NIF. Brukere av hallen er ansvarlige for at smittevernsrådene følges.

 Trening TOBB-hallen Sjetne IL

Instruks trening Covid-19 TOBB-hallen.docx