Generell instruks hjemmekamper innebandy TOBB-hallen Sjetne IL

 

Oppdatert 24.02.2021

Hallen er stengt for publikum.

Disse retningslinjene gjelder også for treningskamper.

Det er anbefaling om bruk av munnbind i lokaler for idrett. Anbefalingen gjelder ikke under utøvelse av idrettsaktiviteten. Det anbefales at trenere i alminnelighet bruker munnbind så langt som mulig.

Dette reglementet gjøres gjeldende for ethvert lag som skal inn i TOBB-hallen Sjetne IL for kampvirksomhet. Reglementet anses som akseptert når man entrer anlegget i forbindelse med kamper. Det vil være det enkelte lag og deres ansvarlige som sørger for at alle punkter i dette reglementet og gjeldende smittevernveileder følges. Vi oppfordrer sterkt til at alle tar individuelt ansvar slik at vi kan opprettholde en trygg aktivitet i TOBB-hallen Sjetne IL. 

 

Arrangement og kamper

 • Registering av funksjonærer og andre som ikke er registrert i elektronisk kampskjema ved inngang. Link til registrering ligger i Rubic og på hjemmeside. QR kode fra Rubic kan henges opp, men husk å ta den ned etter kampen da hver kamp har sin unike kode.
 • Kampvert forteller lagene hvilken garderobe de skal i. Der kan de bytte om, men ikke dusje. De må få beskjed om at klær går fra bag til kropp og omvendt, på knagger og benker skal det ikke være noe tøy. Er lagene for mange til å kunne holde 1-meter regel i garderobe må de vente utendørs til kampvert sier de kan gå inn i hallen.
 • Ingen lag skal gå fra garderobe til hallen før de får beskjed om at det er klart til å komme inn.
 • De bruker samme garderobe før og etter kampen.
 • Garderober skal rengjøres etter hver kamp. Hjemmelaget sitt ansvar. Desinfeksjon hos tilsynsvakt.
 • Alle brukere av hallen vasker hender ved inn-/ utgang i hallen. Alternativt Antibac som er plassert flere plasser i hallen.
 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser. 
  • Hold avstand og vis hensyn
  • Hold deg hjemme hvis du er syk og har symptomer som hoste, halsvondt, hodepine etc.
 •  Det tillates arrangementer/kamper med inntil 50 personer, inkludert utøvere og støtteapparat. Funksjonærer som kreves for arrangementet teller ikke i antallet på 50 personer.
 • Mål, benker og sekretæriat skal rengjøres etter hver kamp. Hjemmelaget sitt ansvar. Desinfeksjon hos tilsynsvakt.
 • Gangen er ikke et venteområdet, det gjøres utendørs.

Spesielt for innebandy

 

 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre.
 • Trenere/Lagledere skal holde 1-meter avstand.
 • Unngå tett samling rundt målbur o.l. før kampstart (pep talk) og annen unødvendig fysisk kontakt.
 • Lagene skal ikke bytte side underveis under kampen med mindre det skjer uforutsette ting som gjør dette urettferdig. Hvis man må bytte side skal benker desinfiseres før det byttes side.
 • Spillere som sitter på innbytterbenken under kampen, og er en del av byttemønsteret i laget i den enkelte periode, er unntatt fra kravet om 1 meters avstand. Øvrige spillere, som ikke er en del av den rullerende byttingen, henvises til å sitte annet sted enn innbytterbenken med 1 meters avstand.
 • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming.


 

 


 


 

 

 

 

 


Levert av IdrettenOnline