Generell instruks hjemmekamper håndball TOBB-hallen Sjetne IL

 

Oppdatert 12.12.2020

I perioden 4/11-1/1 er hallen stengt for publikum, punktene som handler om publikum kan man da se bort fra i denne perioden.

Bruk munnbind til og fra trening og kamp i idrettshallen. Munnbind på fra vi drar hjemmefra og frem til vi går fra garderoben. Munnbind på når vi er ferdig skiftet etter trening og til vi er hjemme. Dette gjelder de som er født i 2007 og eldre.

Dette reglementet gjøres gjeldende for ethvert lag/gruppe som skal inn i TOBB-hallen Sjetne IL for kampvirksomhet. Reglementet anses som akseptert når man entrer anlegget i forbindelse med kamper. Det vil være det enkelte lag/gruppe og deres foresatte/ansvarlige som sørger for at alle punkt i dette reglementet og gjeldende smittevernveileder følges. Vi oppfordrer sterkt til at alle tar individuelt ansvar slik at vi kan opprettholde en trygg aktivitet i TOBB-hallen Sjetne IL. 

 

Arrangement og kamper

 • Registering ved inngang. Link til registrering ligger i Rubic og på hjemmeside. DL legger inn alle hjemmekamper for lagene, dette gjøres hver mandag. Gjelder alle lag, et system for alle. QR kode fra Rubic kan henges opp, men husk å ta den ned etter kampen da hver kamp har sin unike kode.
 • Kampvert forteller lagene hvilken garderobe de skal i. Der kan de bytte om, men ikke dusje. De må få beskjed om at klær går fra bag til kropp og omvendt, på knagger og benker skal det ikke være noe tøy. Er lagene for mange til å kunne holde 1-meter regel i garderobe må de vente utendørs til kampvert sier de kan gå inn i hallen.
 • Ingen lag skal gå fra garderobe til hallen før de får beskjed om at det er klart til å komme inn.
 • De bruker samme garderobe før og etter kampen.
 • Garderober skal rengjøres etter hver kamp. Hjemmelaget sitt ansvar. Desinfeksjon hos tilsynsvakt.
 • Tribune er stengt. Tribune skal desinfiseres etter hver kamp og mellom kamper, hjemmelaget sitt ansvar. Mopp, moppeklut, pumpekanne og desinfeksjon står helt til høyre på tribunen, ved døren inn til klubbrommet. Kampvert(er) hos det laget som er ferdig med kampen er ansvarlig for dette.
 • Ingen slipper inn på tribunen før den er desinfisert.
 • Alle brukere av hallen vasker hender ved inn-/ utgang i hallen. Alternativt Antibac som er plassert flere plasser i hallen.
 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser. 
 • Hold avstand og vis hensyn
 • Hold deg hjemme hvis du er syk og har symptomer som hoste, halsvondt, hodepine etc.
 • Det tillates arrangementer/kamper med inntil 200 personer, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og hvor det er en ansvarlig arrangør. Se neste punkt for tribunekapasitet i TOBB-hallen. 
 • Inkluderer spillere og publikum
 • I tillegg kommer funksjonærer som kreves for gjennomføring av arrangementet.
 • På tribunen skal det kun sitte publikum på merkede plasser, merkede plasser er klistremerker med nummer. Det er totalt plass til 50 tilskuere på tribunen.
 • På hallflaten skal det maks være det antall som gjelder for idretten som utøves. Se særidrettenes egne regler.
 • Unntaket fra én meters avstand forbundet med avvikling av kamparrangementer reguleres av den til enhver tid gjeldene covid-19-forskriften §13 .
 • Kiosken er midlertidig stengt, derfor ingen kiosk under arrangement i TOBB-hallen Sjetne IL i høst.
 • Mål, benker, sekretæriat skal rengjøres etter hver kamp. Hjemmelaget sitt ansvar. Desinfeksjon hos tilsynsvakt.
 • Både publikum og spillere skal ha forlatt hallen før neste gruppe slippes inn i hallen. Gangen er ikke et venteområdet, det gjøres utendørs.
 • Kampvert for kamp som skal begynne må møte nye tilskuere utenfor hallen og gi de beskjed om å vente til forrige lags kampverter sier tribune er ferdig vasket. 
 • Når det er klart må tilskuere slippes inn i mindre grupper slik at det ikke blir fullt i gangen.

  

Spesielt for håndball

 •  Lagene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av kamper får tilgang til området (indre bane) der kamper spilles. Totalt antall mennesker med tilgang til området (indre bane), inkludert spillere, støtteapparat og dommere, skal være lavest mulig.
 • Det skal være 1 meters avstand mellom personer i sekretariatet. 
 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken. Benker merkes med klistremerker, på samme måte som på tribunen så skal man sitte på klistremerkene.
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre
 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.
 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger. For kamper i LERØYserien, juniorklassen og seniorklassen oppfordres lagene til å benytte samme side i begge omganger, men sidebytte skal tillates dersom et av lagene ønsker dette.
 • Hvis lagene bytter side må benker desinfiseres i pausen.
 • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming.
 • Lagleder/trener har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk. 
 • Lagleder/trener skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out.

 

 

 

 

 

Levert av IdrettenOnline