Generell instruks hjemmekamper håndball TOBB-hallen Sjetne IL

 

Oppdatert 24.02.2021

 Disse retningslinjene gjelder også for treningskamper.

 Hallen er stengt for publikum.

Det er anbefaling om bruk av munnbind i lokaler for idrett. Anbefalingen gjelder ikke under utøvelse av idrettsaktiviteten. Det anbefales at trenere i alminnelighet bruker munnbind så langt som mulig.

Dette reglementet gjøres gjeldende for ethvert lag som skal inn i TOBB-hallen Sjetne IL for kampvirksomhet. Reglementet anses som akseptert når man entrer anlegget i forbindelse med kamper. Det vil være det enkelte lag og deres ansvarlige som sørger for at alle punkter i dette reglementet og gjeldende smittevernveileder følges. Vi oppfordrer sterkt til at alle tar individuelt ansvar slik at vi kan opprettholde en trygg aktivitet i TOBB-hallen Sjetne IL. 

 

Arrangement og kamper

 • Registering av funksjonærer og andre som ikke er registrert i elektronisk kampskjema ved inngang. Link til registrering ligger i Rubic og på hjemmeside. QR kode fra Rubic kan henges opp, men husk å ta den ned etter kampen da hver kamp har sin unike kode.
 • Kampvert forteller lagene hvilken garderobe de skal i. Der kan de bytte om, men ikke dusje. De må få beskjed om at klær går fra bag til kropp og omvendt, på knagger og benker skal det ikke være noe tøy. Er lagene for mange til å kunne holde 1-meter regel i garderobe må de vente utendørs til kampvert sier de kan gå inn i hallen.
 • Ingen lag skal gå fra garderobe til hallen før de får beskjed om at det er klart til å komme inn.
 • De bruker samme garderobe før og etter kampen.
 • Garderober skal rengjøres etter hver kamp. Hjemmelaget sitt ansvar. Desinfeksjon hos tilsynsvakt.
 • Alle brukere av hallen vasker hender ved inn-/ utgang i hallen. Alternativt Antibac som er plassert flere plasser i hallen.
 • Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser. 
  • Hold avstand og vis hensyn
  • Hold deg hjemme hvis du er syk og har symptomer som hoste, halsvondt, hodepine etc.
 • Det tillates arrangementer/kamper med inntil 50 personer, inkludert utøvere og støtteapparat. Funksjonærer som kreves for arrangementet teller ikke i antallet på 50 personer.
 • Mål, benker og sekretæriat skal rengjøres etter hver kamp. Hjemmelaget sitt ansvar. Desinfeksjon hos tilsynsvakt.
 • Gangen er ikke et venteområdet, det gjøres utendørs.

Spesielt for håndball

 • Det skal være 1 meters avstand mellom personer i sekretariatet. 
 • 1-metersregelen skal overholdes på innbytterbenken. 
 • Spillere, lagledere og dommerne skal ikke håndhilse med hverandre
 • Ved behov for at funksjonær eller andre skal inn på banen for å tørke væske, skal spillere og dommere overholde 1-metersregelen.
 • Det vil ikke være sidebytte i kamper i 16-årsklassen og yngre. Lagene skal benytte samme side og innbytterbenk i begge omganger.
 • Hvis lagene bytter side må benker desinfiseres i pausen.
 • Vær kreativ når det gjelder oppvarming til kamper. Det kan ikke forventes tilgjengelig tid på bane til oppvarming.
 • Lagleder/trener har ansvar for at 1-metersregelen blir opprettholdt på egen innbytterbenk. 
 • Lagleder/trener skal holde 1 meters avstand til spillerne også under time-out.


 

 


 

 

 

 

 

Levert av IdrettenOnline