Retningslinjer tilsynsvakt Covid-19.

Oppdatert 28.05.2021

Dette er en ekstra instruks i forbindelse med Covid-19, ordinær instruks finnes i permen. Den må også leses.


Generelt TOBB-hallen Sjetne IL

    Se egen instruks for gjennomføring av treninger i hallen, der står det en del viktig informasjon som tilsynsvakt også må vite om. Den ligger som papirutgave i permen og finnes på hjemmesiden i menyen til TOBB-hallen.

    Tilsynsvakt må bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst 1-meter avstand, anbefales å bruke det hele tiden.

    Tilsynsvakt må følge med på at trener/lagleder registrerer oppmøte i hallen (loggbok ligger hos tilsynsvakt), lagene skal selv holde oppmøteprotokoll gjennom å bruke Rubic for å registrere hvem som er på trening.

    Det står mere antibac enten på hyllen i kjøkkenkroken eller nede på vaskesentral (ned trappen og døren rett frem). Der står det også desinfeksjon.

    Tribunen skal holdes stengt, kun de som har aktivitet skal være i hallen. Her er det et unntak, se neste punkt.

    På dager ABI har trening må tribunen åpnes slik at foreldre kan vente der, gjelder tirsdag og torsdag. Tribunen åpnes kl 1630 disse dagene og stenges når treningen er ferdig kl 1800. Bortsett fra det holdes tribunen stengt. Tribune må desinfiseres etter bruk av tilsynsvakt, fogger maskin står på rommet til tilsynsvakt. På dager med ABI trening er det i orden at foreldre ikke tar av sko, men går rett på tribunen.

    Tilsynsvakt må desinfisere toalettene kl 1800 og kl 2000, bruk fogger maskin som står hos tilsynsvakt. Ikke bruk for mye middel, et kort trykk på maskinen holder. 

    Barn og ungdom som ikke har trening skal ikke oppholde seg i hallen.

    Salg kaffe er mulig, men det er ikke fokue på kioskdrift for tiden. Kun Vipps som betaling og kaffe serveres av tilsynsvakt.


Garderober

    Det er kun garderobe 3 og 4 som skal brukes i utgangspunktet. Men på dager med flere treningsgrupper kan garderobe 5 og 6 brukes, disse må da desinfiseres av lagene sin trener eller lagleder. På dager med kamp kan alle garderober brukes, lagene får bruke samme garderobe etter kamp som de bruker før kamp. Hjemmelaget sine kampverter må da desinfisere garderobene, de har egen instruks på dette.

    Ny gruppe kan bruke garderober for å skifte om, tøy skal gå rett fra kropp til bag og omvendt. Knagger og benker skal ikke brukes til å legge/henge tøy på. Skift om, pakk bagen og ta med bagen inn i hallen. 1-meter regel gjelder her også, bruk to garderober for å ha god avstand hvis nødvendig. Gå rett fra garderobe til hall når det er klart i hallen, vent på beskjed fra trener.

    Lagleder/trener må bruke desinfekjon på benker, knagger samt andre berøringspunkter og overflater i garderobe som er brukt til å skifte i. Desinfeksjon og fogger finnes hos tilsynsvakt.

    Fogger og desinfeksjon oppbevares til tilsynsvakt slik at den ikke forsvinner, sett tilbake etter bruk.


 

 

 

Levert av IdrettenOnline