Retningslinjer for bruk av idrettshall, til organisert

trening/arrangement i henhold til Covid-19.

Dette er en ekstra instruks i forbindelse med treninger i Korona perioden. De andre instruksene ligger i permen, det samme med kiosk instruks. 

Det vil komme en egen instruks for garderober, inntil den er på plass holdes garderober stengt.

Gjeldende fra 24.8.2020

 

Generelt

● De forskjellige idrettene må forholde seg til helsemyndighetenes føringer, Norges

idrettsforbund og særforbunds koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art,

tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjer

gitt fra NIF. Brukere av hallen er ansvarlige for at smittevernsrådene følges.

● Trener/lagleder skal registrere oppmøte i hallen (loggbok tilsynsvakt), selv holde

oppmøteprotokoll og ta vare på navnelisten for hver trening med telefonnummer i 14 dager.

● Alle brukere av hallen vasker hender ved inn-/ utgang i hallen. Alternativt Antibac som er plassert i hallen.

● Treningsgruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i

henhold til særidrettens retningslinjer. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å

rydde rengjort utstyr på plass etter bruk.

● Viktig at brukerne møter til oppsatt tid og forlater idrettshallen raskt før ny gruppe slippes inn. Her må man være fleksible og avslutte treningen slik at man rekker seg ut før neste gruppe.

● Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratets

retningslinjer i forhold til karantenebestemmelser. Hold avstand og vis hensyn. Hold

deg hjemme hvis du er syk og har symptomer som hoste, halsvondt, hodepine etc.

● Brudd på retningslinjene kan medføre at anlegget blir stengt for aktuelle gruppe.

 

Trening

● For trening er idrettshallen kun tilgjengelig for faste treningsgrupper, på inntil 20 personer.

For skolebruk er hallen tilgjengelige for skolens kohorter, og samarbeidende

kohorter, i følge med undervisningspersonale.

● Det tillates at barn og unge opp til og med 19 år kan trene med mindre avstand enn

én meter i grupper på inntil 20 personer. Unntaket fra hovedregel om én meters

avstand gjelder kun innad i fast treningsgruppe på maksimalt 20 personer.

● For utøvere eldre enn 19 år gjelder 1-meters regel.

● Ny gruppe som skal trene skal ikke gå inn i idrettshallen før de som

har trent har forlatt hallen. Ny gruppe kan bruke garderober for å skifte om, tøy skal gå rett fra kropp til bag og omvendt. Knagger og benker skal ikke brukes til å legge/henge tøy på. Skift om, pakk bagen og ta med bagen inn i hallen. 1-meter regel gjelder her også, bruk flere garderober for å ha god avstand. 

 

Arrangementer og kamper

● Det tillates arrangementer/kamper med inntil 200 personer, der deltakerne kan

holde minst én meter avstand til hverandre og hvor det er en ansvarlig arrangør.

Dette gjelder alle typer idrettsarrangementer. Personell som står for

gjennomføringen av arrangement regnes ikke som en del av arrangementet når det

gjelder begrensninger på antall. Totalt antall som kan være i Sjetnehallen samtidig er 200 pluss personell som står for gjennomføring av arrangement.

● Unntaket fra én meters avstand forbundet med avvikling av kamparrangementer

reguleres av den til enhver tid gjeldene covid-19-forskriften §13 .

● Hvert lag må ha en ansvarlig som registrerer publikum og tar vare på listen i 14 dager.

● Under arrangement i Sjetnehallen i høst skal det kun være salg i kiosken frem til ny beskjed kommer.

 

 

 

 

Levert avIdrettenOnline