Treningsavgift

Medlemskap i Sjetne IL - et godt alternativ for hele familien!

Å være medlem i idrettslaget er en forutsetning for å kunne delta i idrettsaktiviteter i regi av Sjetne IL. Det er mulig å tegne medlemskap som enkeltmedlem, men dersom dere er flere i familien som er aktive anbefaler vi at dere tegner et familiemedlemskap. Dersom det bare er barnet som er medlem av idrettslaget er det dessuten viktig å være klar over at barn ikke har stemmerett på idrettslagets årsmøte, og at du som forelder heller ikke har det med mindre du selv er medlem.  

Informasjon om innmelding og medlemskontigent i idrettslaget finner du på forsiden av hjemmesiden. Spørsmål om medlemskap og medlemsavgift kan rettes til medlem@sjetneil.no


Aktivitetsavgift

I tillegg til medlemskontigent til idrettslaget må man for barn som deltar i ABI betale en samlet aktivitetsavgift for alle aktiviteter vi tilbyr. Dette er uavhengig av hvilke og hvor mange idretter barnet deltar i gjennom året. Etter at barnet er ferdig med sin tid i ABI må du forvente å betale en avgift til hver av avdelingene til de idrettsgrenene barnet deltar i.

For ABI gjelder følgende aktivitetsavgifter:

År 1 (4-5 år)    750,-
År 2 (5-6 år)    750,-
År 3 (6-7 år)    1050,-
År 4 (7-8 år)    1050,-

Hva brukes pengene til?

Aktivitetsavgiften dekker idrettsaktivitet i regi av ABI. Dette innebærer å betale baneleie i fotball, treningstid i aktivitetsrom og idrettshall, kurs, seriepåmelding i håndball, påmelding minirunder i innebandy, idrettsutstyr, drakter, barnas idrettsforsikring og andre utgifter som påløper på tvers av treningsgruppene. Det er ingen helårsidretter i ABI, hvilket gjør at det også forventes at pengene brukes i takt med årstidene, til sommeridretter om sommeren og vinteridretter om vinteren.

Lagskasser

Hver gruppe i ABI har mulighet for å disponere sin egen lagskasse dersom ønskelig. Det forventes at den som disponerer kontoen fører regnskap i henhold til idrettslagets instruks. Økonomiforvaltningen i idrettslaget er underlagt bestemmelsene til Norges Idrettsforbund, noe som også innebærer at det ikke er tillatt med private lagskasser. Som del av idrettslagets økonomisystem kan lagskassenes regnskap kreves gjennomgått av idrettslagets revisor. Hovedlagets kasserer og avdelingskassereren har innsynsrett i lagsregnskapene.

Vanskelig familieøkonomi?

Erfaringsmessig vet vi at noen foreldre vurderer å holde ungene sine borte fra idretten fordi en anstrengt familieøkonomi ikke tillater betaling av avgiftene til idrettslaget. I Sjetne IL har vi et klart ønske om at flest mulig barn skal delta i våre aktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Vi kjenner til støtteordninger som kan benyttes og vi kan tilby oppdelt betaling der hvor dette er nødvendig. De som har behov for å diskutere slike muligheter, bes om å ta direkte kontakt med dagligleder@sjetneil.no

Daglig leder har taushetsplikt i slike tilfeller, og er den eneste i idrettslaget som vil kjenne identiteten til den som gjør slike henvendelser.