Dugnader

Gjennom året bidrar ABI til ulike arrangement som krever en innsats fra flere enn de som bidrar til det ukentlige idrettstilbudet til ungene. En av forventningene vi har til dere som idrettsforeldre er at dere stiller til de faste dugnadsoppdragene vi har for kullene våre. Nedenfor ser du hvilke oppdrag det er snakk om i løpet av året.

 • Tilsynsvakt Sjetnehallen , gjelder alle kull
 • Felles salgsdugnad for Sjetne IL, gjelder alle kull


4. året (7-8 åringer)

 • Valgkomite til årsmøtet

 • Premieutdeling poengrenn 

  • En-to av kullets foreldre må stille i klubbens valgkomite

  • Kullet har ansvar for å bidra til premieutdelingen etter poengrennene. Forberedelse og salg er typiske dugnadsaktiviteter. Organiseres fra skiavdelinga.

 • Sigdal-cup - En jenteforelder til cup-komiteen

 

3. året (6-7 åringer)

 • Poengrenn på ski 

  • Når snøforholdene tillater det avholdes det poengrenn på utvalgte onsdager utover vinteren etter nyttår. Kullet med ansvar for denne jobben stiller med funksjonærer til disse rennene.

 • Sigdal Cup - En jenteforelder til cup-komiteen

 

2. året (5-6 åringer)

 • Fakkeltog i forbindelse med julegrantenning

  • Hvert år arrangerer vi fakkeltog i forbindelse med julegrantenningen. Kullet har ansvar for organisering av fakkelbestillinger, innkjøp og distribusjon av fakler til de øvrige kullene.


1. året (4-5 åringer)

 • Heldig vinner av ingen dugnad :-)