Oppmannsrollen

Oppmannen er ABI-gruppens administrator og tilrettelegger.
Oppmannens oppgaver innebærer å:

 • Være bindeledd mellom styret, aktivitetsledere, foreldre og barn, dvs.
  • Videresende mail og informasjon på hjemmeside eller Facebook
  • Formidle henvendelser fra foreldre, aktivitetsledere etc
 • Sørge for at ABI-gruppens medlemslister til enhver tid er oppdatert
 • Oversikt og oppfølging av alle aktivitetsledere på gruppen
  • Aktivitetsledernes navn, mobilnummer og epostadresser
  • Følge opp at alle aktivitetsledere har politiattest
 • Melde inn oversikt over gruppas aktivitetsledere og aktivitetsplan innen 15. september og 15. januar hvert år.
 • Fordele dugnadsoppgaver, gjerne slik at oppgavene fordeles i hele foreldregruppa over tid.
 • Sørge for at det avholdes minst et foreldremøte pr. år og sørge for at en representant fra ABI-styret inviteres på slike møter.
 • Melde inn gruppas utstyrsbehov til ABI-styrets utstyrsansvarlige.
 • Hente ut og ha oversikt over evt. nøkler gruppa besitter.
 • Delta på avdelingens oppmanns- og aktivitetsledermøter.
 • Oppmennene skal framstå som forbilledlige representanter for Sjetne Idrettslag.

Oppmannens arbeidsoppgaver kan delegeres til andre medlemmer av foreldregruppa, men oppmannen har det overordnede ansvaret for koordinering og kontakten med ABI-styret. Ved bytte av oppmann skal ABIs styreleder orienteres umiddelbart, den nye oppmannen skal gjøres kjent med denne instruksen og selv sørge for å innhente og forevise politiattest.