Aktiviteter

Basistrening

Alle ABI-grupper får tildelt treningstid i de anlegg og lokaler vi har tilgang til. Sesongen 2019/2020 vil all innendørs trening foregå i den nye Sjetnehallen. Hver treningsgruppe har sin egen aktivitetsplan som utarbeides av aktivitetslederne i gruppen.

I tillegg til inneaktiviteter er det også forventet at våre aktivitetsledere legger opp til at barna får boltre seg utendørs. På vinteren er ski og skøyter aktiviteter som bør stå på programmet når værforholdene tillater det. Skiaktiviteten kan med fordel legges til Hallsteinkollen hvor skiavdelingen gjør en utmerket jobb med å holde løypene åpne. Skøytebanen på Okstad er et flott sted å ha aktiviteter når denne er klar for vinteren. På sommerstid er det mulig å legge aktiviteter på friidrettsbanen ved Sjetne skole, i tillegg til ulike turer i skog og mark, både til fots og på sykkel. Nærliggende lekeparker som parken ved Tillerlandet er også mulig å benytte til aktivitet.

Fra det året ungene fyller seks vil barna trinnvis bli introdusert til lagidrettene i Sjetne; fotball, håndball og innebandy. Fotball foregår i sommerhalvåret, mens innebandy og håndball skjer i vinterhalvåret.

Fotball

På sommerstid har de fire eldste årsklassene tilbud om fotballtrening på Sjetne kunstgress eller Getbanen på Okstad, og deltakelse i en soneserie hvor våre lag møter sine jevnaldrende fra andre klubber på sørsida av byen.

Håndball

Vi har et serietibud i håndball for de fire eldste årsklassene. Dette foregår i vinterhalvåret Håndballtreningen foregår i hovedsak i ABI-gruppens egen treningstid i gymsal, med unntak for vår eldste årgang som er har tilgang til halltid gjennom Sjetne Håndball. 

Innebandy

I innebandy kan barna delta på minirunder på noen annonserte helger om vinteren. D, og vi har også et stående tilbud om innebandytrening på torsdager under veiledning av Sjetne Innebandy.

Ski og friidrett

ABI har ikke et eget tilbud på ski, men Sjetne Ski arrangerer hver vinter poengrenn i Halsteinkollen for alle aldersgrupper. På sommerstid har vi friidrettstilbud til de yngste årskullene, men i  tillegg har Sjetne Friidrett løpskarusell for alle aldersgrupper.