Årshjul

MånedOppgaveAnsvarlig
JanuarÅrsmøteforberedelser
Poengrenn
Påmelding minirunde
Oppmannsmøte
Innsamling av lagskasseregnskap
Leder og styret
Skiansvarlig
Innebandyansvarlig
Leder
Kasserer
FebruarFerdigstille årsmøtepapirer
Poengrenn
Påmelding minirunde
Styret
Skiansvarlig
Innebandyansvarlig
Mars

Opprette Facebookgruppe for nytt kull
Rekruttere til vårens aktivitetslederkurs
Poengrenn
Påmelding minirunde
Rekruttere dugnadsgjeng til minirunde
Sonekveldmøte
Lagspåmelding til sonekvelder
Booke Glasshuset til Fotballkafe
Bestille fotballutstyr
Klubbadmin registrering

Leder
Leder
Skiansvarlig
Innebandyansvarlig
Innebandyansvarlig
Leder/fotballansvarlig
Fotballansvarlig
Leder
Utstyrsansvarlig
Leder

April

Organisere dugnadsgjeng til premieutdeling poengrenn
Minirunde
Fordeling av treningstid fotball
Møte med fotballkafeansvarlige
Oppfriskning for lagskasserere

Skiansvarlig
Innebandyansvarlig
Fotballansvarlig
Leder
Kasserer
MaiOvergangsmøte for avgangskullLeder
Juni

Påmelding til høstens sonekvelder
Oppmannsmøte
Forberede påmelding til håndballserien
Klargjøre håndballutstyr
Samle inn nøkkelkort Okstad skole
Sammenslåingsmøte nytt fotballkull

Fotballansvarlig
Leder
Håndballansvarlig
Utstyrsansvarlig
Nestleder
Leder/fotballansvarlig

JuliSOMMERFERIE 
AugustOppstartsmøte for nytt kull
Påmelding til høstens aktivitetslederkurs
Påmelding til håndballserien
Ordne nøkler til Okstad skole
Leder
Leder
Håndballansvarlig
Nestleder
SeptemberOppstartskveld for fotball
Rekruttere til høstens trenerkurs i fotball
Skaffe innebandyutstyr
Forberede utsendelse av aktivitetsavgift

Fotballansvarlig
Fotballansvarlig
Utstyrsansvarlig
Nestleder/kasserer

Oktober

Samle inn avgangskullets drakter og utstyr
Oppstartskveld innebandy
Sende ut aktivitetsavgift

Utstyrsansvarlig
Innebandyansvarlig
Nestleder/kasserer
NovemberPåmelding minirunde
Rekruttere dugnadsfolk til innebandyskolen
Utdeling av drakter til 3. årets kull
Forberede fakkeltog
Innebandyansvarlig
Innebandyansvarlig
Utstyrsansvarlig
Leder/kasserer
Desember

Påmelding minirunde
Bestille hall og aktivitetsrom for neste halvår

Innebandyansvarlig
Leder