Årshjul

Måned

Oppgave

Ansvarlig

Januar

Årsmøteforberedelser

Påmelding minirunder

Lagledermøte

Leder og styret

Innebandyansvarlig

Leder

Februar

Ferdigstille årsmøtepapirer

Påmelding minirunde

Styret

Innebandyansvarlig

Mars

Opprette Facebookgruppe for nytt kull

Rekruttere til vårens aktivitetslederkurs

Påmelding minirunde

Leder

Leder

Innebandyansvarlig

AprilMai

Sammenslåing/presentasjon av tilbud 3.årskull

Overgangsmøte for avgangskull

Foreldremøter

Leder

Leder

Lagledere

Juni

Lagledermøte

Klargjøre utstyr, håndball og innebandy

Samle inn nøkkelkort Okstad skole


Leder

Utstyrsansvarlig

Nestleder


Juli

SOMMERFERIE


August

Oppstartsmøte for nytt kull

Påmelding til høstens aktivitetslederkurs

Ordne nøkler til Okstad skole

Leder

Leder

Nestleder

September

Oppstartskveld for fotball

Rekruttere til høstens trenerkurs i fotball

Forberede utsendelse av aktivitetsavgift

Fotballansvarlig

Fotballansvarlig

Nestleder/kasserer

Oktober

Samle inn avgangskullets drakter og utstyr

Oppstartskveld innebandy

Oppstartskveld håndball

Sende ut aktivitetsavgift

Utstyrsansvarlig

Innebandyansvarlig

Håndballansvarlig

Nestleder/kasserer

November

Påmelding minirunde

Forberede fakkeltog

Innebandyansvarlig

Nestleder

Desember

Påmelding minirunde

Bestille hall og aktivitetsrom for neste halvår

Innebandyansvarlig

Leder