Dette er Sjetne Håndball

Vi i Sjetne Håndball har ingen egen rekrutteringsplan. Viktigste for oss er at man gjennom ABI kan få et tidlig tilbud i å spille håndball. Jo tidligere vi får en interesse, jo større sjanse er det for at man klarer å holde på spillerne. I flere år har vi nå tilbudt ABI noe av vår treningstid i hall, slik at de yngste også kan få følelsen av å trene i hall. Gymsaler vil ikke ha samme virkning.

Målsettingen vil være at vi skal klare å tilby både jenter og gutter i alle årsklasser

Besøksadresse: Parallellen 20, 7081 Sjetnemarka.

Epost: handball@sjetneil.no

Hjemmeside: www.sjetneil.no

Arena: Sjetnehallen