Treningsavgifter og forsikringer

Friidrett er ingen dyr idrett å være med på, men kostnadene vil øke noe med alder og aktivitetsnivå.

Medlemskap i Sjetne IL

Alle som vil delta på organiserte aktiviteter i Sjetne IL, må være medlem i laget, enten personlig eller – som vil være det rimeligste alternativet for mange – gjennom et familiemedlemskap. Særlig for barn under 12 år er dette viktig, fordi de da har en automatisk forsikring i tilfelle skader. Men vi gjør unntak for de som bare vil være med på noen av våre trimtilbud, som Sjetneløpet og -marsjen :-).

Vi gjør også unntak for de som vil være med på Sjetnekarusellen, som er åpen for alle, uavhengig av om du er medlem eller ikke.

Treningsavgift

Friidretten har på papiret en lav treningsavgift (kr. 300). Vi ønsker ikke at økonomi skal være et hinder for at noen skal få prøve seg på stevner og delta på treninger ved siden av andre aktiviteter. Er treningsavgiften betalt, dekker vi startkontingenter til stevner eller andre konkurranser som arrangeres av andre klubber.

Friidrettskortet

Inntil 12 år er alle barn som er medlem i et idrettslag, forsikret mot skader som kan skje i forbindelse med lagets aktiviteter. Fra og med 13 år må alle som vil delta på stevner i friidrett betale en lisens, friidrettskortet, som også innebærer en videreføring av forsikringen. Men det er likevel greit å være med på noen stevner uten å ha dette kortet, for å se om dette er noe en vil fortsette med. Med betalt friidrettskort blir det også mye enkle å melde på til stevner via online påmeldingssystemer.

Deltakeravgift/startpenger

Noen stevner har en startkontingent, oftest etter hvor mange øvelser en vil delta på. Den skal som regel dekke utgifter arrangøren har ved å arrangere stevnet, bl.a. til premier. Men det arrangeres hvert år en rekke stevner hvor det ikke er startavgift (men da får en heller ikke premier). I vår egen Sjetnekarusell tar vi nå kroner kr 20 pr gang, mens andre av våre tilbud (Sjetneløpet, Sjetnemarsjen m.m.) har andre startpenger. Vi vil også dekke startavgiften noen ganger for dem som vil prøve seg på andre stevner.

Forsikringer

Inntil 12 år er alle barn som er medlem i et idrettslag, forsikret mot skader som kan skje i forbindelse med lagets aktiviteter. Fra og med 13 år må alle som vil delta på stevner i friidrett betale en lisens, friidrettskortet, som også innebærer en videreføring av forsikringen.