Dugnader i innebandyavdelingen

Tilsynsvakt i TOBB-hallen

TOBB-hallen, Sjetne IL, eies og driftes av Sjetne IL. For størst mulig trivsel og sikkerhet, er det viktig at hallen er betjent med tilsynsvakt på ettermiddagstid, kveld og i helger. Avdelingene i klubben tar derfor ansvar for å fordele tilsynsvakter hver uke gjennom hele året, med unntak av midt på somemren. Årlig, i ukene 42-52 er det Innebandy som har ansvar for å være tilsynsvakt i TOBB-hallen, Sjetne IL. Normalt blir det en vakt a ca 4-5 timer pr spiller.

Salgsdugnad

På høsten har det blitt tradisjon at Sjetne IL gjennomfører en felles salgsdugnad på utvalgte produkter. I 2022 selger vi Microfiberkluter.


Bortsett fra dette  bestemmer hvert enkelt lag selv hvilke dugnader de skal delta på, for å sikre inntekter til lagkassen. Dette er varierende fra lag til lag. I innebandy pleier vi normalt å arrangere 1-2 minirunder i sesongen. Med kiosksalg og lotteri kan en minirunde gi fine inntekter.