Treningsavgift og forsikring

 
Treningsavgiften i Sjetne innebandy dekker klubbens kostnader for seriespill (påmeldingsavgift til krets og forbund,  deltakelse i ungdomsserien, minirunder og Weekend league. Samt dommerutgifter til kampene., trenerutgifter og kjøp av treningstid i idrettshall.

Aktivitetsnivået i innebandyavdelingen avgjør treningsavgiftene for hver sesong. 

Treningsavgiftene for sesongen 2022/2023 er:

Barn 6-12 år (født i 2016-2010)                    kr 800,-

Ungdom 13-18 år (født i 2009-2004)            kr 1500,-

Senior                                                           kr 2200,-

Løkkebandy lag                                            kr 0,- dekker egne utgifter


Lisens og forsikring fra fylte 13 år

For å delta i seriespill (obligatoriske kamper) er det et krav at spillerne har løst lisens. En spiller uten lisens er ikke spilleberettiget og en klubb som benytter en ulisensiert spiller i obligatorisk kamp vil kunne tape kampen og bli fratatt poeng.

Lisens skal kjøpes fra den dagen man fyller 13 år. Lisensen gjelder hele sesongen, fra 1.september-31.august.

En spiller uten lisens er heller ikke forsikret. Betalt lisens i riktig kategori betyr at spilleren er forsikret, både i trening og kamp i hele lisensperioden. Prisen på lisensen avhenger av alder/nivå. 

For priser se https://bandyforbundet.no/innebandy/?page_id=3814 Det kan velges å betale en utvidet lisens. Forskjellen er i hovedsak at denne gir høyere erstatningsbeløp. Merk: All behandling med unntak av akutt, skal forhåndsgodkjennes og bestilles av skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen. 


Gjensidige barneidrettsforsikring

Alle barn, til den dato de fyller 13 år, som er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite, eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi, er forsikret av Norges idrettsforbund gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Barn født i 2011 eller senere, som deltar i kampaktivitet, må betale en deltakeravgift (lisens) på kr 30,- til Norges Bandyforbund.