Treningsavgift og forsikring

 
Treningsavgiftene dekker klubbens kostnader for seriespill (påmeldingsavgift til krets og forbund, samt dommerutgifter til kampene.

Aktivitetsnivået i innebandyavdelingen avgjør treningsavgiftene for hver sesong. 

Treningsavgiftene for sesongen 2020/2021 er:


I tillegg må hver enkelt spiller betale en lisens til innebandyforbundet for å delta i kamper og cuper. 

Lisensen dekker forsikring under trening og kamper. Lisensen avhenger av alder/nivå. 

For priser se https://bandyforbundet.no/?p=3106&mAct=3108&mID=70. Det kan velges å betale en utvidet lisens. Forskjellen er i hovedsak at denne gir høyere erstatningsbeløp. 

Merk: All behandling med unntak av akutt, skal forhåndsgodkjennes og bestilles av skadetelefonen for å være dekket av lisensforsikringen.