Treningsavgift og forsikringer

Treningsavgift Sesong: 

Dette dekker dommerutgifter, privat halltid og påmeldingsavgift til serien. Påmeldingsavgift til cupene må spillerne dekke selv.Spillertrøyer ordner håndballavdelingen med, og er Sjetne Håndball sin eiendom.

Forsikring:

Fra og med det år spilleren fyller 13 år kreves det spillerlisens for å spille håndballkamper. Lisensen betales til Norges Håndballforbund og dekker en forsikring for spilleren. Denne gjelder også ved deltakelse i turneringer i utlandet. Kostnaden for lisensen er avhengig av hvilken forsikringsavtale som velges - Lise eller Lise pluss. For en nærmere orientering omkring lisenser, gå inn på handball.no

Det presiseres at lisensbøter ikke blir betalt av Sjetne Håndball, men må betales av spilleren. Det er i utgangspunktet klubben som får tilsendt boten, men dette blir viderefakturert til spilleren. Trenere/oppmenn har ansvar for å sjekke om alle spillerne på eget lag har betalt lisens, og kan ikke ta med spillere til kamp som ikke har betalt dette.

Medlemskontigent fra Sjetne IL vil bli sendt ut som egen faktura fra hovedlaget.