Dugnader i håndballavdelingen

Håndballen har tilsynsvakter i TOBB-Hallen. Disse periodene blir fordelt på lagene av dugnadsansvarlig. Det er lagleders oppgave å sette opp liste på hvem av de foresatte som skal være tilsynsvakt i gitte periode.

Det vil i løpet av høsten bli gjennomført en salgsdugnad, hvilket produkt kommer vi tilbake til. Vi ser dette som nødvendig for å klare å møte behovet for treningstimer og utstyr spillerne trenger tilgjengelig på trening. Det vil komme nærmere informasjon før dette skal gjennomføres.