Dommere

Vi har behov for flere dommere. Pr. idag har vi kun Monica og Pål Erik Stolpnes som står i Sjetne, samt noen som har tatt barnekamplederkurs.

 

Vi ønsker selvfølgelig flere dommere til Sjetne.

 

Dommerkontakt er Trine Åsmul, tlf. 40636963, epost: tmg-05@hotmail.com