Tom Roger Finstad

Rolle: Leder
Tlf: 47 07 84 99
Epost: styreleder@sjetneil.no

Gisle Bakkeli

Rolle: Nestleder
Tlf: 41 46 02 79
Epost: nestleder@sjetneil.no

Arnt Petter Ranheim

Rolle:Styremedlem
Tlf: 92 60 50 30
Epost: arntpetterranheim@gmail.com

T Kristoffer Henriksen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 90 50 77 45
Epost: supertkh@gmail.com

Sander Buberg

Rolle: Ungdomsrepresentant
Tlf: 90 17 70 91
Epost:sander.buberg@gmail.com

Øystein Sund-Gorseth

Rolle: Inkludering
Tlf: 95 23 36 28
Epost:osund-g@online.no