Tom Roger Finstad

Rolle: Leder
Tlf: 47 07 84 99
Epost: styreleder@sjetneil.no

Gisle Bakkeli

Rolle: Nestleder
Tlf: 41 46 02 79
Epost: nestleder@sjetneil.no

Arnt Petter Ranheim

Rolle:Styremedlem
Tlf: 92 60 50 30
Epost: arntpetterranheim@gmail.com

T Kristoffer Henriksen

Rolle: Styremedlem
Tlf: 90 50 77 45
Epost: supertkh@gmail.com

Silje Krogstad Sæther

Rolle: Styremedlem
Tlf: 94 19 59 60
Epost: silje.krogstadsaether@gmail.com

Petter Bjerken

Rolle: Ungdomsrepresentant
Tlf: 41 59 59 07
Epost:petterbkn@gmail.com

Levert av IdrettenOnline