Sportsplan

sportsplan%281%29.jpg


Sportsplanen er Sjetne Fotballs viktigste dokument, og skal gi en rød tråd for all fotballaktivitet i klubben. 

Sportsplanen inneholder retningslinjer for alle aktiviteter i Sjetne Fotball og er et viktig verktøy for å utvikle klubb, lag og spillere i samme retning. Planen gjelder for all organisert fotballaktivitet i Sjetne IL, både i Allsidig barneidrett (ABI) og i Sjetne Fotball.

Sjetne Fotball har et eget sportslig utvalg som jobber med det sportslige i klubben. Sportslig utvalg er Sjetne Fotballs utøvende organ for oppfølging og implementering av sportsplanen i det daglige arbeidet. I tillegg skal sportslig utvalg være rådgivende for styret, trenere og lagledere i sportslige spørsmål. Sportslig utvalg har en egen leder som har plass i Sjetne Fotballs styre og rapporterer til styret og Sjetne Fotballs leder.

Sjetne Fotball sin Sportsplan bygger i stor grad på de føringer og anbefalinger som kommer fra NFF Trøndelag. Vi kommer derfor til å gjenbruke gode retningslinjer fra krets og forbund, samt henvise til dokumenter, nettsider og verktøy fra disse når det finnes gode og praktiske verktøy som trenere i Sjetne Fotball kan ha nytte av.

Sjetne Fotball ferdigstilte sin første sportsplan i mars 2009. I forbindelse med Kvalitetsklubbprosjektet 2014-2015, ønsket styret i Sjetne Fotball at Sportsplanen skulle revideres og oppdateres. Sportslig utvalg har vært ansvarlig for revideringen, og dette har blitt gjort med forankring og gjennom diskusjoner med Sjetne Fotballs trenere. Sportslig Utvalg ønsker å gjennomføre årlige revisjoner fremover for å sikre en god implementering og videreutvikling av sportsplanen, i tett samarbeid med trenerne. Siste revidering gjort vinteren og våren 2021.

Sjetne Fotball skal være ”klubbstyrt”, det vil si at alle som er involvert i lagene i klubben er forpliktet til å kjenne til Sportsplanen og Klubbhåndboka, og drive aktivitetene ut fra disse retningslinjene. 

Oppdatert desember 2021