Klubbhåndbok


 

Klubbhåndboka er et hjelpemiddel for alle ledere, spillere og foreldre, spesielt for personer i klubben som ikke har tilsvarende erfaring.

Den er et daglig verktøy for alle tillitsvalgte i fotballavdelingen og at den er til god hjelp i «fotballhverdagen». Arbeidet med klubbhåndboka ble igangsatt og ledet av styret i Sjetne Fotball. 

Klubbhåndboka revideres årlig, og har du innspill til innholdet, ta da gjerne kontakt med styret i Sjetne Fotball.

I Sjetne Fotball skal alle som har lyst til å spille fotball få tilbud om det, derfor er vår visjon: Fotball for alle! Sjetne Fotball ønsker å gi fotballopplæring i et miljø som er humørfylt, trygt og inkluderende. Vi ønsker et miljø med engasjerte voksne som bryr seg om ungene, og som bidrar til at unger og ungdom opplever at de både blir sett, hørt og tatt på alvor.

Det ble foretatt en stor revidering av Klubbhåndboka vinteren 2015 i forbindelse med at Sjetne Fotball var en av 15 klubber i Trøndelag som deltok i NFFs Kvalitetsklubbprosjekt. Håndboka oppdateres årlig, siste gang i september 2019.