Sjetne Idrettslag

Organisasjonsnummer: 984802021
Bankkonto hovedlaget: 4212 01 61428


Daglig leder:
Espen Refsnes, 92809045, e-post: dagligleder@sjetneil.no


Styreleder:
Tom Roger Finstad, tlf: 47078499, e-post: styreleder@sjetneil.no


Besøksadresse:

Parallellen 20, 7081 Sjetnemarka


Fakturaadresse:

Helst EHF eller PDF-vedlegg til e-post  sjetne.idrettslag@mottak.unieconomy.no

Som post til: Parallellen 20, 7081 Sjetnemarka.


Se avdelingene, for kontaktinfo til personer i hovedstyret og avdelingene