MEDLEMSKAP

Bli medlem i SJETNE IL og skap idrettsglede i ditt nærmiljø.

All aktivitet i Sjetne IL krever at du er medlem i klubben. Med det menes det at alle spillere, trenere, oppmenn, foreldrekontakter, samt medlemmer i hovedstyret og styret for særavdelingene er betalende medlemmer.

Gjeldende satser:

Enkeltmedlem u/18 år                                  300,-

Enkeltmedlem o/18 år                                   300,-

Familiemedlemskap, inntil 4 medlemmer      600,-

+deretter 100,- for hvert familiemedlem utover dette.

Dersom Sjetne IL får flere medlemmer, økes muligheten til å opprettholde et godt aktivitetstilbud i idrettslaget.
 

Medlemskapet følger kalenderåret. Medlemskontingent faktureres årlig i januar/februar. I tillegg til medlemsavgiften til Sjetne IL krever særavdelingene inn trenings- eller aktivitetsavgift fra medlemmer som er aktive i de ulike idrettene. Dette kommer på egen faktura.   

Utmelding:

Medlemmet plikter selv å aktivt gi skriftlig beskjed for å foreta en gyldig utmelding av klubben. Beskjed sendes til dagligleder@sjetneil.no Det vil da komme en bekreftelse via e-post når utmelding er registrert (etter sjekk av eventuelle utestående fakturaer).

VI TILBYR ONLINE REGISTRERING

Fyll ut skjema som ligger på førstesiden på hjemmesiden.

Idrettsforsikring
Medlemsavgiften dekker bl.a. forsikring. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.
Det er mulig å tegne tilleggsforsikring for flere av idrettsgrenene - se informasjon under den enkelte særidrett

Vanskelig familieøkonomi? Les her!
Erfaringsmessig vet vi at noen foreldre vurderer å holde ungene sine borte fra idretten fordi en anstrengt familieøkonomi ikke tillater betaling av avgiftene til idrettslaget. I Sjetne har vi et klart ønske om at flest mulig barn skal delta i våre aktiviteter, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Vi kjenner til støtteordninger som kan benyttes og vi kan tilby oppdelt betaling der hvor dette er nødvendig. De som har behov for å diskutere slike muligheter, bes om å ta direkte kontakt med dagligleder:

E-Post: dagligleder@sjetneil.no 

Dagligleder har taushetsplikt i slike tilfeller, og er den eneste i idrettslaget som vil kjenne identiteten til den som gjør slike henvendelser.