Rutiner ved politiattester


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver i Sjetne IL som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Er du over 18 år, kan søknad om politiattest sendes elektronisk. Hvis du er under 18 år må det vedlegges fullmakt fra foresatt. Har man ikke muligheten til å sende søknaden elektronisk, må du sende inn søknadet i papirformat.

Hva er en politiattest?

En polititattest (vandelsesattest) inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. det kreves politiattest i flere yrke, også verv i frivillige organisasjoner. politiattesten kan bare skrives ut til de formål som er omtalt i lov eller forskrift, og gis bare ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag.

Politiattesten for frivillige organisasjoner inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. 

Innhenting av politiattest er gratis.

Hvordan søke om politiattest

Før du søker, må du innhente en bekreftelse på formålet. Bekreftelsen får du ved å henvende deg til styremedlem: 

Gisle Bakkeli (Mob: 41460279 eller E-Post: politiattest@sjetneil.no)

Du vil da få tilsendt bekreftelsen på mail. Når du henvender deg til Gisle, må du gi følgende informasjon:

 • Fødselsdato
 • Oppgave / Verv (aktivitetsleder, lagleder, trener mm)

 Elektronisk søknad

 • klikk på linken "Elektronisk søknad om politiattest". Du sendes da over til politiets nettside. 
 • Logg på med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
 • Under formål med attesten - velg: "Frivillige organisasjoner" både under kategori og formål.
 • Legg ved en bekreftelse på formål
 • Saksbehandlingstiden er på 1-2 uker.
 • Politiattesten utstedes på papir og sendes som en ordinær post til folkeregistrert adresse.

Papirsøknad

 • Fyll ut Søknad om politiattest. (Du kan fylle ut søknaden på internett, før du skriver den ut på papir og signerer. Hvis du fyller ut søknaden for hånd, skriv tydelig.)
 • Øverst i søknadsskjemaet må du sette "politimesteren i Østfinnmark politidistrikt" som mottaker av søknaden. 
 • Informasjon som må være med i søknaden:
  • Fullt navn, bostedsadresse og personnummer
  • Dato og år for innflytning til Norge dersom dette er aktuelt.
  • Du må opplyse om hvorfor du trenger politiattesten, og legge ved bekreftelse på dette formålet.
 • Søknaden må signeres etter at den er utfylt og skrevet ut. Hvis du er under 18 år, må foresatte skrive under sammen med den som søker om attesten.
 • Vedlegg til søknaden:
  • Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.
  • bekreftelse av formål
 • Søknad med vedlegg sendes til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester

Postboks 113

9951 Vardø

 • Politiattesten utstedes på papir og sendes som ordinær post til folkeregistrert adresse.

 

Framvisning av attest til Sjetne IL

Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin attest for Gisle Bakkeli. Sjetne IL skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist for gjennomsyn. Du velger selv om du vil sende denne på mail eller møte opp personlig. Personer som ikke har fremvist politiattest, kan ikke settes til oppgave som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Taushetsplikt 

De personene i Sjetne IL håndterer søknadene om politiattest, har taushetsplikt i forhold til opplysninger de får kjennskap til.

Lenker

Mal bekreftelse på formål: https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_2716.pdf

Søknadskjema: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2018.pdf

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

http://www.idrett.no/tema/politiattest/Sider/politiattest.aspx