Valgkomité


Valgkomiteen har ansvar for å skaffe nye kandidater til ledige verv i hovedstyret 

Valgkomitéen består p.t. av følgende personer: 

Stine Berg Johansen, leder.

Stig Kristiansen.

Andreas Lillebø.

Helene Holte Gåsvatn.

Elisabet Sætern.

Valgkomitéen arbeider gjennom hele året, men intensiverer arbeidet på nyåret fram mot valget. Det er utarbeidet rutiner og gode råd for nye valgkomitémedlemmer.

Dersom du er engasjert i idrettslagets framtid og mener du kan bidra positivt inn i hovedstyret for Sjetne IL, kan du ta kontakt med valgkomitéen.
Det er mange ulike roller som skal dekkes så lenge du har engasjement og er driftig.

For å være med i styrene i Sjetne IL må du selv være medlem i Sjetne IL (enten enkeltmedlem eller familiemedlem).