Klubbens æresmedlemmer

Æresmedlemskap i Sjetne IL tildeles ut fra følgende kriterier:

  1. utøvere som har representert klubben på en enestående måte og oppnådd gode resultater på internasjonalt plan
  2. ledere som har utført en meget betydningsfull og omfattende innsats for klubben over en periode på i størrelsesorden 15 år

 

Følgende personer er tildelt æresmedlemskap for sine sportslige prestasjoner:

Berit Digre

Anette Skotvoll

Jan Schmid 

Tommy Schmid

Hege Kristine Kvitsand

 

Følgende er tildelt æresmedlemskap for sin innsats for klubben:

Asbjørn Aursand

Arne Follestad

Helge M Johnson

Per Erling Tilseth Larsen

Tor Olaussen

Knut Rønne 

Arne Kristian Sivertsen

Axel S Winsnes