Fellesdugnad

I Sjetne IL foregår de fleste dugnadene i regi av hver særavdeling. I tillegg har vi noen felles dugnader som er viktig.

  • Vi håper og ønsker at du har tilknyttet oss på tippekortet ditt, så Grasrotandelen tilfaller oss hver gang du leverer lotto eller tipping. 
  • 1-2 ganger i året har idrettslaget en felles salgsdugnad, inntekter fordeles tilbake til avdelingene med utgangspunkt i en fordelingsnøkkel.
  • Tilsynsvakt i Sjetnehallen, dette går på dugnad blant medlemmer i idrettslaget.
  • Se i særavdelingene sine faner på hjemmesiden om hvilke dugnader hver avdeling har.

Som medlem i klubben vår er det viktig for fellesskapet at alle bidrar med litt av det de kan, vi takker for ditt bidrag og håper du synes du får noe postitvt tilbake.

Levert av IdrettenOnline