Fellesdugnad

I Sjetne IL foregår de fleste dugnadene i regi av hver særavdeling. I tillegg har vi noen felles dugnader som er viktig.

  • Vi håper og ønsker at du har tilknyttet oss på tippekortet ditt, så Grasrotandelen tilfaller oss hver gang du leverer lotto eller tipping. 
  • 1-2 ganger i året har idrettslaget en felles salgsdugnad, inntekter fordeles tilbake til avdelingene med utgangspunkt i en fordelingsnøkkel.
  • Tilsynsvakt i Sjetnehallen, dette går på dugnad blant medlemmer i idrettslaget.
  • Se i særavdelingene sine faner på hjemmesiden om hvilke dugnader hver avdeling har.

Som medlem i klubben vår er det viktig for fellesskapet at alle bidrar med litt av det de kan, vi takker for ditt bidrag og håper du synes du får noe postitvt tilbake.