Ledere for de ulike særidrettene

Inge Kappel                       Leder fotball                  fotball@sjetneil.no      92226873
Wenche Helgemo Leder håndball handball@sjetneil.no 92810438
Gunnlaug Alseth Leder trim  trim@sjetneil.no 
Ragnar Aune Melhus Leder ski   ski@sjetneil.no  90943013 
Anita Skylstad Leder ABI  abi@sjetneil.no  90987150

 Leder innebandy  innebandy@sjetneil.no  90730001
Levert av IdrettenOnline