Ledere for de ulike særidrettene

Henning Olstad                   Leder fotball                 fotball@sjetneil.no     92226873
Målfrid HeimsbakkLeder håndballhandball@sjetneil.no92810438
Marte Irtun AasLeder innebandyinnebandy@sjetneil.no47292215
Gunnlaug AlsethLeder trim trim@sjetneil.no91672441
Mikael Helcl
Leder ABI 
abi@sjetneil.no
90987150 
Ragnar Aune Melhus
Leder ski ski@sjetneil.no90943013