Klisterreglement Sjetnehallen

 • Påføring og fjerning av klister skal kun skje ved anvist klisterstasjon 
 • Det er kun tillatt å påføre klister på hender/fingre. Ved påført klister på andre deler av kroppen, samt ball og sko, må spilleren forlate banen og fjerne klister før han /hun kan delta i spillet igjen.
 • Mørk klistertype (krukke/spray) er ikke tillatt. 
 • Tillatte klistertyper er:
  1. Select Profcare (Harpiks klister – lys type – bilde til venstre)
  2. Naturklister (bilde til høyre)
 • Håndballen skal rengjøres før bruk, bruk av skitten ball er å betrakte som regelbrudd.
 • Det er ikke tillatt å påføre klister i garderober, kun ved angitt plass i hallen.

Som trener eller lagspiller skal du sørge for å:

 • Gjøre utøverne kjent med dette reglementet.
 • Informere gjestene lag om reglementet og påse at gjestende lag overholder reglementet.

Sanksjoner mot brudd på reglement:

 • Utestengelse fra tildelt treningstid for laget.
 • Rengjøringsgebyr.