Sjetnehallen

Daglig leder Espen Refsnes

Epost: dagligleder@sjetneil.no

Mobil: 92809045

Adresse: Parallellen 20, 7081 Sjetnmarka

Kart