Tilsynsvakt


Instruks tilsynsvakt Sjetnehallen

Hensikten med tilsynsvaktordningen er å påse klubbenes anlegg tas vare på, og at barn og unge i nærmiljøet kan benytte anlegget på en god og trygg måte.

 • Sjekkliste skal fylles ut ved hver vakt, den ligger i permen. 
 • Bruk vest som henger på vaktrommet, vær synlig.
 • Tilsynsvakt er brannvernleder, gjør deg kjent med branninstruks som ligger i     permen
 • Følge med i hallen, gjennomføre tilsynsrunder.
  1. Gå jevnlige runder og minimum etter hver treningsøkt for å se at lag har ryddet i hall og garderober etter seg. Noter på skjema i permen hvis det ikke er tilfredsstillende.
  2. Se til at alle rømningsveier er frie. 
 • Gå innom styrkerommet en gang i timen og se til at ting er i orden der, grønn kodebrikke med kode 7070 som henger i nøkkelskap.
 • Alt av nøkler er samlet i nøkkelskapet og skal kun brukes av tilsynsvakt. 
 • Blå nøkkelhank med nøkkel K4 merket tilsynsvakt/lager hall passer også til låsene til alle lagerrom i hallen, disse låses opp før trening og låses når trening er ferdig.
 • Påse at det ikke er uønsket aktivitet i hallen, aktivitetsrommet holdes låst når det ikke er aktivitet der.
 • Garderober skal være låst, låses opp til lag som ønsker å bruke de og låses igjen når de er ferdige.
 •  Noter på sjekklisten om det er påvist avvik eller annet relevant som det bør informeres om. Det er viktig med tilbakemeldinger for vårt forbedringsarbeid.
 • Måltavle og mikrofon ligger i en koffert, den har fast plass på hyllen i kjøkkenkroken. Det ligger instruks for måltavlen i kofferten.
 • Ansvarlig for nøkkelstyring til håndball og basketball mål inne i hallen, nøkler henger i nøkkelskapet og skal kun betjenes av tilsynsvakt.
 • Lager for papir og såpe er første rom i kjeller om det skulle bli tomt noen plasser. Blå nøkkel merket med dører i hallen.
 • Fulle søppelsekker kastes i beholdere nede på gaten, eget nøkkelkort henger ved nøkkelskap hos tilsynsvakt.
 • Nettverk, Sjetnehallen gjest med passord sjetneil.
 • Kodebrikke utendørs fotballgarderobe, kode 1970.
 • Alarmtelefon heis 90922909.
 • Gå en runde i hallen og alle garderober/rom etter endt vakt og påse at alle er ute og slukk lys til høyre ved inngang til idrettshallen før du forlater hallen. 
 • Låsing ved endt vakt: (se hvit bryter oppe til venstre for dører om de ikke lukker seg)
  1. 2.etasje låses dør 202 tribune, 203 klubbrom og 206 aktivitetsrom
  2. 1.etasje låses dør til idrettshall, dør til gang garderober, alle garderober og vaktrom tilsynsvakt.
 • Blå nøkkel K4 merket tilsynsvakt/lager hall legges i nederste nøkkelboks, til høyre for ytterdør. Se til at ytterdør går automatisk i lås.