Dette er Sjetne Trimavdelingen


Trimavdelingen i Sjetne IL består av treningsgrupper som ikke deltar i organiserte serier eller konkurranser, men er et tilbud kun i folkehelseperspektiv og til glede for voksne i alle aldre.

Med ny hall har vi stor mulighet til å gi voksenkulturen i Sjetnemarka og Okstad gode treningstilbud i vårt eget nærmiljø.

Tilbud høst 2022 

Kondis og styrke, fortsetter å videreutvikle tirsdagsgruppa

Volleyball

Old Boys fotball

Sirkeltrening, nyopprettet treningsgruppe 

Zumba, tilbake på plakaten

Les mere om disse gruppene ved å trykke på hver enkelt i menyen til Trim. Alle disse trener i Sjetnehallen, enten på aktivitetsrommet eller i selve hallen. Se kontaktinfo i menyen for å ta kontakt.

Gunnlaug Bordi Alseth
 Leder Trimavdelingen
 01.07.2022