Dette er Sjetne ABI

Dette er Sjetne ABI

Allsidig barneidrett (ABI) er barn og foreldres første møte med den organiserte idretten. I Sjetne IL er vi den viktigste rekrutteringsarenaen, både på utøver-, trener- og ledersiden. Å gi et godt førsteinntrykk av idretten og å være et velfungerende springbrett for det som kan bli en livslang erfaring med idrettsglede er vår utfordring. Denne utfordringen tar vi gjennom å tilby et allsidig tilbud hvor leik, glede og trygghet står sentralt. Vi satser på allsidighet fordi alle barn skal kunne gjøre seg kjent med aktiviteter som gir mestringsopplevelser ut fra nettopp deres fysiske og psykiske forutsetninger, fordi allsidighet gir best forutsetninger for utvikling av gode motoriske ferdigheter og fordi allsidighet er en vesentlig forutsetning for oppfyllelse av breddeidrettens mål om flest mulig, lengst mulig. Vår utfordring krever også at vi driver voksenopplæring. For å nå våre mål vil vi bidra til utdanningen av trenere og ledere, samt være en veiviser for våre mange og engasjerte idrettsforeldre.

 - Jeg har alltid sagt at det beste for barn og ungdom er å være borti mange forskjellige idretter. Så finner man en mestringsform en blir spesielt interessert i. Allsidighet og indre drivkraft er viktig. Man kan ikke skremme noen til å trene. Da har du tapt.

Nils Arne Eggen til Adresseavisen 24. desember 2013

I Sjetne IL tilbyr vi allsidig barneidrett (ABI) for fire årskull - fra det året barna blir 4, fram til året de blir 8 og begynner i 3. klasse. Deretter får barna mulighet til å fortsette sin idrettskarriere i særavdelingene våre. Målet er at barna skal få basis bevegelsestrening de første årene og deretter en trinnvis innføring til de ulike idrettene Sjetne IL tilbyr.

Dersom det er informasjon du savner eller du har spørsmål om tilbudet til de yngste idrettsutøverne i Sjetne IL for øvrig, kan du henvende deg til styret.