TOBB Arena Sør

Sjetne Fotball og Sjetne IL eier 50 prosent av TOBB Arena Sør, som ligger ved Tonstad skole. Eierskapet i banen er organisert i et aksjeselskap, der den andre 50 prosenten eies av Tiller Idrettslag.

Vi bruker banen til å avvikle kamper i 11'erfotball for de eldste lagene våre.