Okstad kunstgress

Våren 2016 tok Sjetne i bruk Okstad kunstgress, en ny sjuer kunstgressbane ved Okstad skole. Banen er 56x36 meter stor og tilfredsstiller kravene til sjuerkamper i alle årsklasser. Banen har topp moderne kunstgressdekke, og flomlys.