SJETNE KUNSTGRESS

Sjetne Kunstgress ble ferdigstilt i 2006. Banestørrelsen er på 90 x 50 meter. Banen er i 2018 hjemmebane for samtlige våre lag, utenom A-laget og G16. Den er litt mindre enn de fleste baner på grunn av vanskelige grunnforhold, men Sjetne IL har et sterkt ønske om å få utvidet banen etter hvert.

Til banen hører garderober i kjelleren på Sjetne Bydelshus, innbyttebuer, kiosk og tilskuerplatå. Det er Sjetne Fotball som bruker av anlegget som har ansvaret for at de nevnte områdene ryddes og holdes i orden i forbindelse med trening og kamp. Sjetne Fotball er også ansvarlig for drift og vedlikehold gjennom ulike former for dugnadsinnsats.

Hvordan finne frem til Sjetne Kunstgress?
Sjetne Kunstgress finner du ved Prix og Sjetne Skole. Når du kommer kjørende ned i Sjetnemarka, så kjører du ned den lange bakken ("tressen), før du tar til høyre i første mulige kryss. Derette fortsetter du rett frem til du har Prix på din høyre side. Da tar du til høyre mot Prix og er fremme ved Sjetne Kunstgress.