Plass til lagledere

Postet av Sjetne Idrettslag den 18. Mar 2021

Laglederbenken på Sjetne kunstgress har plass til deg som vil bidra.

Alle lag i Sjetne Fotball skal ha team bestående av fire ulike funksjoner:

  • Trener
  • Lagleder
  • Foreldrekontakt
  • Økonomiansvarlig

Trenerrollen er selvsagt den viktigste, og Sjetne Fotball har også en egen trenerveileder som flere vil stifte bekjentskap med.

Men det er også viktig å være klar over at trenerne trenger hjelp, og assistanse, for at lagene skal fungere godt. De tre andre nevnte rollene er altså de viktigste du som forelder kan bidra i. Her kreves ikke kunnskap om trening eller fotball, men engasjement, godt humor og interesse for å gi ungene et godt tilbud. Og det å engasjere seg i laget byr på fantastisk mange artige opplevelser.


Vi har sakset følgende kulepunkter fra Sjetne Fotballs klubbhåndbok om hva de forskjellige oppgavene går ut på:

LAGLEDER - har ansvar for organisering av lagets aktiviteter:
• Oppdatering av spillelister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) på www.sjetneil.no
• Samarbeide med foreldrekontaktene om foreldremøter
• Samarbeide med trenerne om spillermøter
• Ansvarlig for påmelding til cuper
• Ansvarlig for omberamming av kamper
• Logistikkansvarlig ved bortekamper

FORELDREKONTAKT - har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
• Bindeledd mellom trenere/lagleder og foreldregruppa
• Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget
• Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere

ØKONOMIANSVARLIG - har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.):
• Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
• Levere forenklet regnskap til styret

De som ikke tar verv og har en funksjon i laget er også viktige støttespillere:

FORELDRE/FORESATTE - har ansvar for å stille opp for laget og enkeltspillere:
• Møte på foreldremøter for laget (og gi beskjed dersom de ikke har anledning til å delta)
• Holde seg oppdatert om aktiviteter i laget via e-post og hjemmesider
• Delta på sin andel av dugnader som laget og klubben til en hver tid avholder
• Bidra til å spre en ”positiv ånd” i laget
• Støtte opp egne og andres barn i forhold til idretten
• Være tilskuer på kamper og gi positive tilbakemeldinger til spillerne

Og på kampene trenger vi alltid:

KAMPVERT - har ansvar for bane/garderober på kampdag og oppfølging av Fair Play rundt banen på kampdag:
• Møtetidspunkt samtidig med spillere og trenere på kampdag
• Skal ha på den gule Fair Play-/kampvertvesten før og under kamp
• Tar i mot bortelag og dommere ved hjemmekamper
• Ansvarlig for garderobene i TOBB-hallen
• Skal ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelse
• Tilse at dommeren får en positiv opplevelse. Evt. snakke med trenerne/oppmann om nødvendig
• Tilse at kun spillere/lagledelse oppholder seg på langsiden med innbytterbenkene Henvis alle andre, foreldre/foresatte og unger til motsatt side


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.