Digitalt årsmøte Sjetne IL 2021

Postet av Sjetne Idrettslag den 19. Feb 2021

Til medlemmene i Sjetne IL

Sjetnemarka 19.02.2021

Innkalling til årsmøte i Sjetne IL 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Sjetne IL. Årsmøtet avholdes 22.mars klokken 2000.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 14.mars her:

 https://isonen.com/event/cklc463a07yt10d69bzubup1h

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Om man får problemer med påmelding kan den også sendes til dagligleder@sjetneil.no   

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan tilsendt lenke benyttes for å få tilgang til møtet, påmeldte deltagere får tilsendt innkalling på e-post til digitalt møte på Teams i god tid før møtet starter.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før på vår hjemmeside, se i filarkiv menyen eller bruk link  

https://www.sjetneil.no/storage/files?uid=1103267401&pfi=54354

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8.mars til dagligleder@sjetneil.no Det ønskes at vedlagte mal brukes. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sjetne IL i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sjetne IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sjetne IL’s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Sjetne IL kontaktes på dagligleder@sjetneil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.