Glade fotballbarn søker engasjerte voksne

Postet av Sjetne Idrettslag den 7. Feb 2021

Vær med på å skape flotte fotballopplevelser for barn i Sjetne IL. Vi kan garanterte et miljø fullt av energi og god stemning.

Å delta her gir mye tilbake, og du bidrar med å skape et godt oppvekstmiljø i grenda vår. Da er du kanskje vår nye…

Barnefotballansvarlig - for 7-9 åringene
Du skal være bindeledd for lagledere og koordinere påmeldinger til sonekvelder, dette skjer to ganger i året. Ingen kan spille fotball uten baller og utstyr, du sørger derfor for at alle har det som trengs og i tillegg koordinere treningstidene på en best mulig måte, i samarbeid med Sjetne ILs daglige leder.

Sonekveldkoordinator – for 6-9 åringene
På Sjetne kunstgress arrangeres det sonekvelder for årskullene 6-9 år 5-6 onsdager om våren og tilsvarende på høsten. Her er det full trøkk fra fløyta går, og vi involverer foreldrene på alle årskull i den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Vi trenger en systematiker med ansvar for å koordinere og sørge for at foreldrene vet hvilke oppgaver som venter. Noen skal koke kaffe, andre skal være parkeringsvakt. Takker du ja til dette, så blir ungene i Sjetne glade.

Rekrutteringsansvarlig - for 6 åringene
Du skal planlegge oppstarten for 6-åringene og informere om at «nå starter fotballen». I Sjetne skjer dette om høsten når barna har begynt på skolen. I Sjetne IL vil vi ha med så mange som mulig, og oppstarten skal være en god opplevelse. I Sjetne er foreldretrenerne viktige, og du hjelper dem til å bli kjent med Sjetne Fotball og motiverer foresatte til å bli trenere og ta «Grasrottrenerkurs», i samarbeid med Sjetne Fotballs trenerveileder. 

Interessert? 
Kontakt: henning.olstad@gmail.com
Mobilnummer: 95 18 16 04


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.