1,2 mill til nye miljøvennlige Sjetne kunstgress

Postet av Sjetne Idrettslag den 16. Des 2020

Jobben med nytt kunstgress på Sjetnebanen fikk en skikkelig opptur denne uka: Vi er tildelt 1,2 millioner i støtte fra Trondheim kommune.


Støtten får vi fordi Sjetne IL tenker framtidsrettet og vil legge miljøvennlig kunstgress. Nye Sjetne kunstgress skal ikke ha banedekke med gummigranulat.

Politikerne i Trondheim kommune gjorde det i sommer klart at de ikke vil gi kommunal bankgaranti til nye baner med løst gummigranulat. Slik bankgaranti er vi i Sjetne IL avhengige av for å få lån vi kan betjene.

Dyrere
Men samtidig gjorde også bystyret vedtak om at pilotprosjekter som tester andre innfyllsmaterialer enn løst gummigranulat kan søke om støtte til dette. Disse dekkene er erfaringsmessig 1-1,5 mill dyrere enn tradisjonelle banedekker med gummigranulat.

Les også: Kjøp Sjetnekoppen i julegave, støtt kunstgressbanen

Sjetne IL søkte om 1,2 mill i støtte, og fikk dette. Vi har innhentet tilbud fra ulike leverandører, men valget er ikke gjort ennå.

Samarbeid med NTNU
Vi har fått gode innspill fra Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU, som forsker på framtidas kunstgress. Sammen med dem håper vi at vi velger et dekke som vil fungere godt, selv om dette er nybrottsarbeid. Det er få erfaringer å støtte seg på fra baner med samme klimatiske forhold som hos oss i Sjetnemarka.

Nye Sjetne kunstgress skal isoleres i grunnen og holdes vinteråpen, men vil ikke få undervarme.

Hva kreves av oss?
I det gledelige brevet vi mottok denne uka står det om hvilke krav som forventes oppfylt:  

Rapport på bruken av midlene sendes Trondheim kommune innen 1.oktober 2021. Rapporten må minimum inneholde følgende:

  • En beskrivelse av hvilken type kunstgress som er valgt.  
  • Hvis idrettslaget velger en kunstgresstype med granulatinnfyll må type granulat beskrives.   
  • Det må beskrives hvordan gammelt kunstgress er avhendet.
  • Trondheim kommune inviteres til en befaring når anlegget står ferdig.

Vår målsetting er å starte grunnarbeidet når fotballsesongen 2021 er over. Går alt som planlagt er banen klar våren 2022.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.