Kampavvikling fotball Sjetne IL Covid-19

Postet av Sjetne Idrettslag den 10. Aug 2020

Gjelder fotballkamper på Sjetne og Okstad banen i Korona perioden

 Generelle retningslinjer

 • Det totale antall personer på fotballanlegget samtidig, skal ikke overstige 200 stk, dette gjelder spillere og publikum. Trenere, ledere, dommere og andre funksjonærer som står for gjennomføringen av kampene regnes ikke som en del av deltagerantallet. 
 • Er du syk, hold deg hjemme. Dette gjelder både spillere, trenere og publikum.
 • Inngang kun ved merkede plasser, se skisse for Sjetne og Okstad.
 • Ingen går inn på baneområdet uten å være registrert. Dette gjelder absolutt alle.
 • Alle må holde minimum en meter avstand, unntatt spillerne når kampen er i gang.
 • Publikum skal kun oppholde seg i publikumssoner.
 • Forlat banen omgående ved kampslutt.

Hjemmelagets ansvar:

På grunn av smittesporing må følgende info være på plass før kampstart:

 • 13-19 år – FIKS skal være oppdatert før kampstart. Hvert lag er ansvarlig for at egne spillere, trenere og ledere er registrert. Hjemmelaget er ansvarlig for at dommerne er registrert. Dette SKAL være på plass senest 30 minutter før kampstart.
 • 10-12 år – Hjemmelaget plikter å ha komplett oversikt over spillere, innbyttere, trenere og støttefunksjon. Bortelaget leverer lagsliste til kampvert ved ankomst banen. Lagslistene oppbevares i 14 dager etter kamp, disse må lagleder på hvert lag ta ansvar for. 
 • Velkomstmail skal sendes til bortelag før hver kamp.
 • Klubben kan avvikle flere kamper samtidig på samme fotballanlegg men kampene skal være tydelig adskilt fra hverandre med minimum 2 meters avstand inklusiv innbyttersoner og publikumssoner.
 • Klubben kan avvikle treninger samtidig med kamper på samme fotballanlegg men de skal være tydelig adskilt fra hverandre  
 • På en bane og i innbyttersonen kan det være maksimalt 50 personer. Dette er alle personer uansett funksjon.
 • Klubben har ansvar for at det lages særlige avmerkinger i tilknytning til banen for innbyttere, trenere/lagledere og publikum. 
 • Fair-play hilsen gjennomføres uten håndtrykk.

 

Kampverter:

 • Det skal være minimum tre kampverter fra hjemmelaget til stede før, under og etter kampavvikling. 
 • Kampvertene sine viktigste oppgaver er å sørge for at publikum holder riktig avstand til hverandre og til banen og registrering av publikum.
 • Kampvertene er ansvarlig for registrering av publikum og for å passe på inn/utganger. På innganger skal det stå kampverter for å registrere publikum. Kampverter må følge med på alle naturlige innganger til banene. 
 • Kampvertene fordeles på inngang(er) og på tribunen. Kampvertene skal ALLTID ha på vest. Kampvertene møter 1 time før kampstart.
 • Dersom det skal avvikles flere kamper etter hverandre på samme bane skal nye lag eller personer tilhørende disse ikke komme inn på banen, før tidligere lag har forlatt banen. Spillere som skal varme opp henvises til andre plasser for oppvarming, for eksempel grusbanen eller i skolegården. Kampverter må følge med på dette. 
 • Oppdages det at syke personer og/eller personer med symptomer er til stede under kamper SKAL klubben varsles umiddelbart av trener/lagleder for aktuelt lag. Beskjed til daglig leder på telefon 92809045 eller dagligleder@sjetneil.no
 • Kun personer på kampkort skal oppholde seg i innbyttesone.
 • Alle lag skal ha en helseansvarlig. Denne tar vare på oversikt over registrerte i 14 dager etter kamp. Informer daglig leder om hvem dette er i hvert lag.
 • Lagene som har trening før det skal spilles kamp, må regne med å være litt fleksible i forhold til å gi plass til oppvarming.

 

Publikum

Publikum må registreres og 1-metersregel skal overholdes.

På 9’er-kamper Sjetnebanen skal publikum oppholde seg på tribunesiden, altså den siden kiosken er på (løpebanen).

Ved 7’er/5’er-kamper på Sjetnebanen skal publikum oppholde seg på hver sin side av langsiden hvis  det er to kamper samtidig.

Ved 7er-kamp på Okstadbanen skal publikum oppholde seg på langsiden. Motsatt side av innbyttersoner.

På grunn av smittesituasjon har vi ikke åpen banekiosk, men kiosken i hallen vil være åpen. Kun Vipps betaling. 

Se banekart

Lykke til på kamp!!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.