Treningstilbud

Målsettingen til skiavdelingen er todelt

  1. Ha et nært samarbeid med ABI, slik at ungene blir glade i å gå på ski så tidlig som mulig.
  2. Tilby skitrening til barna fra 10 år (ferdige i ABI).

Skiavdelingen ønsker et breddetilbud, hvor alle som ønsker å trene på ski skal få mulighet til det. Vi har også som mål å stille med lag i lokale stafetter.

Planlegging av treningstider og anlegg

Treningstider

Skiavdelingen har trening en gang i uka fra skolen begynner etter sommeren og fram til påske.
Vi prøver å ha samarbeid med andre klubber, slik at vi kan ha noen fellestreninger i tillegg til den faste treningen per uke.

Arenaer/anlegg

Sommertrening:

Vi bruker stort sett området rundt Øvre Leirfoss. Det er flotte forhold for rulleski i området mellom Øvre Leirfoss og Leira/Risvollan.
Området ned mot Nedre Leirfoss og rundt Hallsteinkollen er også flott for løpeturer

Vintertrening:

Vi bruker i utgangspunktet skianlegget i Hallsteinkollen. Der har vi en lysløype på ca 2 km som er godt preparert så lenge det er nok snø.
I perioder vi ikke har snø i Hallsteinkollen, er vi avhengige av å kjøre til enten Saupstad Skianlegg, Granåsen eller Henriksåsen. Her er foreldrene med på å dele på kjøring.

Trenere

Per Erling Myhre (mobil 909 55 310)

Ragnar Aune Melhus (mobil 909 43 013)