Styreseminar i koronatida

Postet av Henning Olstad den 9. Jan 2021

Sjetne Fotball lar ikke koronaen hindre klubbutvikling. Digitalt styreseminar går fint, lørdag 9. januar var styret samlet ved PC-skjermen i fem stive timer.


Utvikle oss sportslig
Sjetne Fotball trenger å utvikle den sportslige aktiviteten, og lørdagen ble brukt til å se hvordan vi kan bli bedre. 

Som overskrift stod: "Styrke Sjetne Fotballs aktivitet i barne- og ungdomsfotball". Dagen gikk med til å starte arbeidet med ny organisering av sportslig aktivitet.

I tillegg er vi i gang med å definere roller for styret, sportslig utvalg og evnt andre arbeidsutvalg.

Nye styremedlemmer
I løpet av 2020 har det kommet til flere ivrige bidragsytere i styret. Da er det viktig med fordeling av oppgaver, men også prioritere hva vi vil skal skje de kommende åra.

Ny Sjetnebane står definitivt øverst på prioriteringslista, men vi ser samtidig på hvordan vi best skal rigge den sportslige organiseringen av lag. På enkelte årstrinn er vi veldig få, mens andre trinn er store, slik er det alltid i en breddeklubb av Sjetnes størrelse. Også er det et faktum at vi mister for mange utøvere for tidlig, med den konsekvensen at det blir vanskelig å stille lag i ungdomsfotballen. Her må en skikkelig endring til.

Involvere trenerne
Kan vi organisere annerledes og styrke den sportslige aktiviteten ? Selvsagt er det mulig, og det jobber altså fotballstyret nå med.  

Trenerne skal involveres, men koronaen gjør det krevende når vi ikke kan møtes fysisk. Mer info kommer uansett utover vinteren.

Ni kreative sjeler med ulike roller satt sammen denne lørdagen, og arbeidet fortsetter framover.

De som deltok var: Inge Kappel, Jørn Engvik, Erik Møller, Marte Gabrielsen, Bjørn Tore Helden, Renate Skaugset, Thomas Nielsen, Kristian Alstad, Sandra Sandøy og Henning Olstad.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.