Oppdaterte koronavettregler fra 13. mai fotball

Postet av Espen Larsen Refsnes den 14. Mai 2020

Oppdaterte koronavettregler fra 13. mai

Les de nye koronavettreglene som nå gjelder.

Koronavettregler pr 12. mai

. | Foto: NFF

  

3. april la NFF ut fotballens koronavettregler med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger, herunder nevnte fellesidrettslige anbefalinger fra NIF.

Fra 13. mai er det nye anbefalinger som gjelder. Disse gjelder all organisert aktivitet på en fotballbane. 

Fotballens koronavettregler pr. 13. mai

  • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
  • Maks 20 spillere per gruppe. Det bør være en leder tilstede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
     - Maks 10 spillere per gruppe for aldersgruppen 6-9 år
  • Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.
  • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
  • Ballen bør rengjøres mellom hver økt
  • Kjegler og annet utstyr bør rengjøres før og etter hver treningsøkt
  • Felles garderober skal ikke benyttes
  • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten

Hele håndboken finner du forøvrig her.

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere
7/9-er bane: 25 spillere/ledere
5-er bane: 15 spillere/ledere
Ballbinge: 6 spillere


Punkter som lag må ta hensyn til ved organisert trening

Sjetne IL sine trenere og ledere må følge gyldig reglement, alle må holde seg oppdatert på retningslinjer som kommer fra myndighetene og særforbund. Alle lag må følge til enhver tid gjeldende regler.

Denne informasjonen må deles med alle foreldre og spillere.

I forkant av hver trening skal lagleder kalle inn til trening. Det må loggføres hvem som trener sammen i gruppene i tilfelle en smittesituasjon oppstår.

Spillere som er forkjølet eller har andre symptomer på sykdom skal ikke møte på trening. 

Vi ønsker å begrense antall personer som er i nærheten av banen, derfor ønsker vi ikke at foreldre, søsken osv er til stede på treningene. Hvis det er grunner til at man må følge med på økten ber vi om at dette skjer i god avstand fra banen.

Det skal ikke utøves fotballaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Sjetne IL kan ikke ta ansvar for at eventuell egeninitiert trening på fotballanlegget skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Dette er selvstendig ansvar for spillere. For barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar. Følg Koronavettregler!

Sjetne IL presiserer overfor spillere, trenere, tillitsvalgte og foresatte at klubbstyrte treninger er frivillig.

Om idrettslaget ser at retningslinjer ikke blir fulgt og vi ser gjentagende overtredelser vil vi kunne bortvise personer fra våre anlegg. 


Positivitet og se muligheter til tross for begrenset aktivitet

Vi oppfordrer trenere til å dele øvelser, aktivitetstips og motivasjonstips. Viktig at disse treningene blir en positiv møteplass. Se på muligheter og ikke fokuser på begrensninger, et stort konsern har som slagord «finding new ways». Det kan vi også bruke nå, vær positiv og ha godt humør. Det er mulighet til å legge opp til treninger med mye ballkontakt og utvikle gode basisferdigheter


Rengjøring av utstyr

Trenere/lagledere må selv finne egnet måte for vask av utsyr mellom hver trening i henhold til smitteregler. Alle lag må ha antibac tilgjengelig, i fotballgarderoben i TOBB-hallen står det bøtter, klor, engangshansker og antibac.


Treningstid

Banefordelingen er justert i forhold til opprinnelig oppsett. Disse tidene legges inn i kalenderen i Rubic og vil være synlig i appen og på hjemmesiden, det kommer også som en aktivitet i appen til hvert enkelt lag. Lagledere kan redigere aktiviteten i appen ved behov. Banekalenderen gjelder, ved endring av treningstid må dette informeres om og godkjennes av Daglig Leder slik at våre kalendere til enhver tid er oppdatert.


Forsikring

Forrsikringen dekker normalt organisert aktivitet. NFF har i dialog med Gjensidige blitt enige om at fotballforsikringen nå også utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer. Dette betyr at all strukturert egentrening som fotballaktiviteter, løpetrening og styrketrening.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.